Linkovi

Amerièka vlada dala iraèkim liderima  period od šest meseci da donesu novi ustav - 2003-09-26


Francuska i druge zemalje èlanice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija vrše pritisak na Sjedinjene Države da uskoro prenesu predaju upravljanje Irakom Iraèanima. Državni sekretar Kolin Pauel nije okarakterisao šestomeseèni period za donošenje novog iraèkog ustava kao krajnji rok, ali je jasno dao do znanja pred novinarima da je cilj da se jasnije odredi vreme politièke tranzicije u Iraku.

“Šestomeseèni period je, kako izgleda, dovoljan da se donese taj ustav i da se podstakne napredovanje ka punoj predaji vlasti u Iraku iraèkom narodu. “

Državni sekretar Pauel je ukazao da bi moglo proæi još šest meseci posle donošenja ustava pre nego što se ustolièi izabrana vlada. Prema njrgovim reèima, Sjedinjene Države su spremne da budu angažovane u Iraku sve dok se taj proces ne okonèa. Sa druge strane, sastanak kvarteta za Bliski istok je održan u senci novih nasilja koja su spreèila primenu mape mira. Usled toga, kvartet je apelovao u svom zajednièkom saopštenju na palestinsku vlast da preduzme neposredne , odluène mere“ za obustavu nasilja, a na izraelsku vladu da , izmedju ostalog, obustavi naseljavanje na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Državni sekretar Kolin Pauel je ukazao pred novinarima da ponovni napredak znatno zavisi od sposbnosti Palestinaca da obrazuju vladu koja bi bila voljna da se suportstavi terorizmu.

“Èekamo da vidimo da li su Palestinci kadri da uspostave vlastitu vladu, premijera koji æe imati politièku vlast i kontrolu nad snagama bezbednosti , da bismo mogli da ponovo podjeo stazom ocrtanom na mapi mira. ”

Zemlje èlanice kvarteta su ukazale da æe poveæati broj poseta svojih specijalnih izaslanika Bliskom istoku i da æe se sastati još jednom pre kraja ove godine.

XS
SM
MD
LG