Linkovi

Vodeæa uloga UN od kljuènog znaèaja za proces transformacije u Iraku - 2003-09-25


Ruski predsednik je ogranièio svoje primedbe o situaciji u Iraku na dosta uopštene formulacije ne upuštajuæi se u pojedinosti o tome kada i kako bi vlast trebalo da bude predata Iraèanima. Umesto toga, Putin se usredsredio na pozitivne aspekte, primetivši da postoji opšta saglasnost da svetska organizacija mora, u krajnjoj liniji, da preuzme vodeæu ulogu u Iraku.

“Uprkos oštrim razmimoilaženjima o tome kako bi trebalo razrešiti situaciju u Iraku, rešenje se ipak mora naæi u okviru pravnog sistema UN. Stav Rusije je dosledan i jasan. Jedino direktno uèešæe UN u Iraku æe omoguæiti Iraèanima da odluèe o svojoj sudbini. “

Vladimir Putin je naglasio da je vodeæa uloga UN u Iraku od kljuènog znaèaja za proces transformacije u toj zemlji.

“Samo zahvaljujuæi aktivnom, i želim to da naglasim, praktiènom, uèešæu UN u ekonomskoj i gradjanskoj transformaciji Iraka æe ta zemlja biti u stanju da ponovo zauzme svoje mesto u medjunarodnoj zajednici“.

Pomirljive izjave ruskog predsednika su u skladu sa ruskom politikom održavanja dobrih odnosa sa SAD. Ruske diplomate su medjutim, jasno stavile do znanja da žele što skoriji povratak civilnoj upravi u Iraku, ali su izbegavali da daju izrièitu podršku insistiranju Francuske na preciznim i kratkim rokovima za taj proces. Ruski predsednik æe se sastati sa predsednikom Džordžom Bušom u Kemp Dejvidu, u subotu. U intervjuu koji je dao pre odlaska iz Moskve, Putin je nagovestio moguænost da Rusija pošalje trupe u Irak, koje bi bile pod amerièkom komandom, ali je dodao da se ta ideja, kako je rekao, za sada, ne razmatra aktivno.

XS
SM
MD
LG