Linkovi

Ted Karpenter “Kosovo æe biti de fakto kolonija meðunarodne zajednice” - 2003-09-24


Predstavnici Kontakt grupe na 58-om zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku dogovirili su se da dijalog izmedju Beograda i Prištine zapoène sredinom oktobra u Beèu. O tome šta se može oèekivati od tih razgovora, naš sagovornik, potpredsendik u odseku za odbranu i spoljnu politiku vašingtonskog instituta “Kejto”, Ted Karpenter, u razgovoru sa našim kolegom, Brankom Mikašinoviæem, rekao je:

“Bojim se da æe ti razgovori postiæi isto toliko koliko i dijalog izmeðu Izraela i Palestinaca. Drugim reèima, imate dva potpuno nekompatibilna cilja. Vlada Srbije želi da se Kosovo vrati pod srpsku upravu, pošto je Srbija i Crna Gora sada potpuno demokratska zemlja. Vlasti u Prištini jasno žele nezavisno Kosovo. Tu nema stvarnog naèina da se premoste razlike u gledištima“.

Kakvi su strateški i drugi interesi SAD, Evropske unije i Rusije povezani sa Kosovom i kako bi ti interesi mogli da utièu na ishod pregovora?

“Evropska unija æe igrati sve veæu ulogu, pošto je Evropa suštinski zainteresovana za Kosovo i uopšte za Balkan. Evropska unija želi miran, stabilan balkanski region i želi da tokom vremena apsorbuje sve zemlje tog reigona u Evropsku uniju. Rusija još uvek ima svoje interese u tom regionu, koji tokom proteklih 10-15 godina jenjavaju, te sumnjam da æe zauzeti kategorièan stav o bilo kom regionalnom pitanju, mada je uznemirena u vezi sa moguænosti nezavisnog Kosova. Strateški interesi SAD u tom regionu su najmanje važni. Kosovo sada nije èak ni od sekundarnog amerièkog interesa. SAD su usredsreðene na rat protiv terorizma, probleme u Iraku, nove izazove u Severnoj Koreji i niz drugih spornih pitanja. Kosova jedva da bi moglo da se naðe meðu deset važnih amrièkih spoljnopolitièkih pitanja. SAD æe svakako igrati veoma uzdržanu ulogu, i verovatno prepustiti to pitanje Evroskoj uniji“.

Do koje mere bi islamske zemlje mogle da utièu na pregovore u odreðivanju sudbine statusa Kosova?

“Islamske zemlje æe imate veoma znaèajnu i verovatno jednostranu ulogu. Te zemlje æe se zalagati i lobirati za nezavisno Kosovo. Na nesreæu, od intervencije Nato-a na Kosovu 1999. godine, nemate ohrabrujuæe nagoveštaje u toj pokrajini. Kosovo, kao ranije i Bosna i Hercegovina, postalo je stecište islamista, i još veæe utoèište organizovanog kriminala. Društveno-ekonomski sistem na Kosovu prožet je korupcijom, što bi molgo da postane veliki evropski problem narednih nekoliko godina, a možda tokom dužeg vremenkog perioda“.

Na kraju, kakav razgvoj dogaðaja predviðate u neposrednoj buduænoti na Kosovu?

“Toj pokrajini narednih nekoliko godina sledi period neizvesnosti -- ona neæe biti nezavisna, niti æe Srbija povratiti suverenitet nad njom. Kosovo æe biti de fakto kolonija meðunarodne zajednice. Tokom vremena, Kosovo bi moglo da stekne nezavisnost, uprkos protivljenju Beograda, meðutim to æe svakako biti dugogodišnji i neizvesan proces“.

XS
SM
MD
LG