Linkovi

Položaj Džefa Huna u opasnosti  i  zavisi od ishoda sudske istrage - 2003-09-22


Pod intenzivnim unakrsnim ispitivanjem, predstavnik za medije britanskog premijera, Alister Kembel, koji je najavio svoje povlaèenje sa tog položaja, izjavio je da su sugestije koje je dao visokom obaveštajnom funkcioneru u pogledu formulisanja vladinog izveštaja o Iraku - bile zaista samo sugestije. Kembel je dodao da nije smatrao da æe njegovi komenatri uticati na formulisanje izveštaja. On je inisistirao u svom današnjem svedoèenju, da je njegov cilj bio iskljuèivo da izveštaj bude jasan. Najkontroverznija tvrdnja u izveštaju bila je ona o sposobnostri Iraka da aktivira svoje oružje masovnog uništenja u roku od 45 minuta. Komentarišuæi tu tvrdnju, Kembel je rekao da je jedino želeo da se u izveštaju otkloni nedoslednost i da nije zahtevao konkretne izmene u tekstu. Kljuèno pitanje u istrazi je upravo da li je Kembel izvršio konkretan uticaj zahtevajuæi da se tvrdnja o roku od 45 minuta unese u izveštaj ili da se izveštaj izmeni u stom smislu, u odnosu na njegovu prvobitnu verziju. Svedoèeæi pre Kembela, britanski sekretar za odbranu Džef Hun, je rekao da su mediji odgovorni za prenaglašavanje tvrdnje o roku od 45 minuta. On je dodao da ne zna zašto vlada nije izdala saopštenje u kojem bi ispravila, kako se izrazio ”pogrešan utisak“, stvoren od strane medija, dodavši da nije bila njegova dužnost da ispravlja takve medijske izveštaje.

U Britaniji se inaèe veruje da je položaj Džefa Huna u opasnosti i da zavisi od ishoda sudske istrage. Hun je u svom današnjem svedoèenju takodje rekao da smatra da vlada nije uèinila ništa pogrešno u svojim postupcima prema Dejvidu Keliju. Hun je u više navrata demantovao da je odobrio da se identitet Dejvida Kelija, kao izvora informacija za jedan kritièki izveštaj BBC-ja, o vladinoj politici prema Iraku, otkrije medijima, ali je priznao da je znao za odluku sekretarijata za odbranu da njegovi predstavnici potvrde Kelijev identitet ukoliko im pitanja u tom smislu budu postavljena od strane novinara. Istražna komisija, kojom predsedava Lord Haton, završiæe rad do kraja nedelje, a svoj izveštaj æe objaviti u novembru.

XS
SM
MD
LG