Linkovi

Mars æe snimati najsavršenije kamere - 2003-09-21


Kada u januaru iduæe godine, ako sve bude teklo po planu, na zemlju poènu da stižu novi video snimci sa Marsa, oèekuje se da æe njihov kvalitet biti takav da èoveku zastane dah. Svako od dva mala vozila za ispitivanje marsovskog tla opremljeno je teleskopskim stubom visine oko jednog metra, na èijem vrhu se nalaze dve video kamere koje zajednièki daju stereoskopsku sliku. Drugim reèima, uz pomoæ jednostavnog uredjaja na zemlji æemo moæi da vidimo površinu Marsa u tri dimenzije. Postolje sa kamerama može da pravi pun krug oko svoje ose, kao i da spušta i podiže pogled. Zum objektivi na njima su ekvivalentni teleobjektivu od 110 milimetara, za obiène fotoaparate. Pošto su kamere digitalne, kompjuteri u marsovskim vozilima obavljaæe korekciju, a zatim i kompresiju signala, radi bržeg slanja na zemlju. Najzad, kompjuteri na zemlji sklapaæe od pojedinaènih snimaka neprekidnu trodimenzionalnu panoramu marsovskog pejsaža. Interesantno je da fotoosetljivi elementi u ovim kamerama ne mogu da snimaju boju. Ali svaka od njih je opremljena sa po osam filtera, zahvaljujuæi kojima mogu da se prave snimci raznih talasnih dužina svetlosti, ukljuèujuæi ultraljibièaste i infracrvene. Njihovom kombinacijom na zemlji ipak æemo dobiti spektakularne kolor snimke, ali i druge vrste specijalnih snimaka koji interesuju nauènike. Ako se seæate snimaka koje je sa Marsa poslao prethodni modul, ovi æe - kažu - biti tri puta precizniji.

XS
SM
MD
LG