Linkovi

Buš i mediji - 2003-09-18


Senat je, sa 55 glasova ZA i 40 PROTIV, osporio pravila koja je predložila Federalna Komisija za Komunikacije – poznata kao FCC, kojima je televizijskim mrežama dozvoljeno da poseduju veæi broj lokalnih TV stanica, dok je medijskim konglomeratima omoguæeno da, u gradskim sredinama, poseduju radio i TV stanice kao i dnevne novine. Federalna Komisija za Komunikacije, u kojoj Republikanci imaju veæinu, donela je u junu odluku da ublaži više-decenijska ogranièenja u vezi sa vlasništvom nad medijima. Takva promena omoguæava pojedinaènim kompanijama da poseduju dovoljan broj televizijskih stanica, kojima bi pokrili skoro polovinu gledalaca u SAD. FCC tvrdi da je oblažavanje tih pravila opravdano, kako bi se odslikao rast novih medija, od satelitske televizije do Interneta. Senator Don Nikls, republikanac iz Oklahome, koji je glasao protiv senatske odluke, slaže se sa tim stavom.

“Imamo Internet, imamo kablovsku televiziju, imamo veliki izbor na osnovu koga ljudi mogu da dobijaju vesti iz razlièitih izvora.”

Televizijske mreže tvrde da su nova pravila potrebna, kako bi mogle da ukljuèe veæi broj lokalnih TV stanica i tako se bolje suprotstave kablovskoj i satelitskoj televiziji. Meðutim, kritièari tih mera u Senatu, iz redova Demokrata kao i Republikanaca, ukazuju da bi ublažavanje postojeæih ogranièenja – koja su privremeno zaustavljena odlukom saveznog apelacionog suda – dovela do gušenja razlièitih stanovišta u medijima. Evo miðljenja lidera demokratske manjine u Senatu, Toma Dešla, senatora iz Južne Dakote.

“To predstavlja pretnju samoj demokratiji. Integritet demokratije zavisi od dobro obaveštenog izbornog tela. Najveæi broj Amerikanaca vesti i informacije dobijaju preko televizije i lokalnih novina. Ako dozvolimo da šaèica kompanija kontroliše dragoceni i ogranièeni spektar frekvencija za emitovanje televizijskih programa, kako æemo moæi da oèuvamo slobodno tržište ideja?”

Predstavnièki dom tek treba da se izjasni u vezi sa ovom merom. U sluèaju da Predstavnièki dom podrži rezoluciju, a predsednik Buš uloži svoj veto, biæe neophodna dvo-treæinska veæina u Predstavnièkom domu i u Senatu, kako bi se takva predsednièka odluka promenila.

XS
SM
MD
LG