Linkovi

SIDA prijeti Istoènoj Evropi - 2003-09-17


Svjetska banka je ponovo upozorila vlade država istoène istoène Evrope i srednje Azije na negativan uticaj koji - na privredu u tim zemljama - imaju poveæanje broja zaraženih virusom HIV-a i epidemija SIDA-e.

U najnovijem izvještaju, koji je prezentovan u sjedištu Svjetske banke - ovdje u Vašingtonu - istièe se da je za države u Istoène Evrope, što se odnosi i na Srbiju i Crnu Goru, od prvorazrednog znaèaja da se dodatno angažuju u cilju sprjeèavanja potencijalnog izbijanja epidemije katastrofalnih razmjera. Istoènoevropske zemlje, po rijeèima šefa ljekarskog tima Programa za borbu protiv SIDE u Istoènoj Evropi i Centralnoj Aziji - Olusojia Adejia zatvaraju oèi pred težinom problema širenja virusa HIV-a:

“Po našem mišljenju, šaljemo vrlo jednostavnu poruku. Rijeè je o ozbiljnom i sve veæem problemu. Situacija je razlièita od zemlje do zemlje, ali potencijalno bi mogla da se pogorša i - ukoliko ne bude djelotvorne akcije vlada istoènoevrospkih država - moglo bi se desiti da imamo katastrofalnu krizu u vezi a epidemijom SIDE. To, naravno, ima ozbiljne posljedice po zdravlje i cjelokupan ekonomski razvoj, a može da dovete i do velike destrukcije u društvu.

U izvještaju “Spreèavanje izbijanja krize širenja SIDE u Istoènoj Evropi i Centralnoj Aziji“, Svjetska Banka procjenjuje da više od milion i 200 hiljada ljudi - u 28 zemalja u regionu istoène Evrope i centralne Azije - živi sa HIV virusom. Oèekuje se da bi broj zaraženih do kraja decenije mogao da dostigne èak osam miliona. Zvaniènici Svjetske banke tvrde da region obuhvaæen ovom studijom - ima najveæu stopu rasta zaraženih i oboljelih. Novi sluèajevi oboljenlih pojavljuju se mnogo brže nego u bilo kom drugom dijelu svijeta, uz poveæanu prisutnost intravenoznog ubrizgavanja droga, prenošenja virusa seksualnim kontaktima i pojavom tuberkoloze. Što se tièe situacije u Srbiji, izmedju ostalog se navodi da je 22 odsto pružalaca seksualnih usluga zaraženo HIV virusom.

“Bitno je identifikovati one koji su najranjiviji, najriziènije socijalne grupe koje prenose ili su pogoðene virusom HIV-a. Kljuèni faktori sprjeèavanja širenja SIDE su zaštita zaliha krvi, adekvatno rešavanje problema intravenozne narkomanije, edukacija o zaštiti prenošenja virusa HIV-a izmeðu onih koji pružaju seksualne usluge i njihovih klijenata, i intevencije u sluèaju oboljelih i zaraženih meðu bivšim i aktuelnim, koji pripadaju najranjivijoj kategoriji u posmatranom delu svijeta.

Svjetska banka je objavila da priprema program koji bi zemljama istoène Evrope i srednje Azije trebalo da pomogne da, kako je saopšteno, spreèe veliku destrukciju društva.

XS
SM
MD
LG