Linkovi

17. septembra 1796. Oproštajni govor Džordža Vašingtona - 2003-09-17


Na današnji dan 17. septembra, 1796. godine, Džordž Vašington se sastao sa èlanovima svog kabineta da bi održao oproštajni govor. Predsednik Vašington je ukljuèio nekoliko glavnih taèaka u svoje pismeno saopštenje. On je savetovao protiv sektaštva kao opasnosti za nacionalno jedinstvo, apelovao na Amerikance da izbegavaju politièke stranke, koje je opisao kao sebiène“..i istinske neprijatelje vlada... ” Vašington je apelovao na Amerikance da promovišu obrazovanje i oèuvaju moral i veru kao ”velike stubove ljudske sreæe“. Njegov savet povodom odnosa sa drugim zemljama je obuhvaæen, kako ga je on lièno nazvao, ”velikim pravilom“. Veliko pravilo ponašanja u vezi sa stranim zemljama, prema predsedniku Vašingtonu, obuhvatalo je proširenje trgovinskih odnosa SAD, ali što je manje moguæe, politièkih veza. A u sluèajevima kad veæ postoje odredjeni angažmani, predsednik Vašington je smatrao da oni moraju biti sprovedeni u dobroj veri. Ovo takozvano ”veliko pravilo“ predsednika Džordža Vašingtona je i decenijama kasnije bilo jedan od kljuènih principa amerièke inostrane politike.

XS
SM
MD
LG