Linkovi

Pušenje u Kaliforniji - 2003-09-13


Zdravstveni funkcioneri u Kaliforniji kažu da vode rat na dva fronta. Prvi je ”kampanja radio talasa“. U radio i TV spotovima, poruka je ista, cigarete stvaraju zavisnost i smrtonosne se. Na engleskom, španskom i korejskom i na drugim jezicima gledaocima se kaže da duvan uništava njihovo zdravlje i da su, izlaganjem duvanskom dimu, ugroženi i nepušaèi. Ken Ogast iz kalifornijskog sekretarijata za zdravstvene usluge kaže da je njegova država lider u kontroli duvana i da je pušenje zabranjeno na gotovo svim radnim mestima i javnim zgradama.

“Kalifornija je prva država u zemlji koja ima nepušaèke restorane. Taj zakon je donet 1995. godne da bi nakon toga od 1998. i u barovima bilo zabranjeno pušenje”.

Èak i pre toga, Kalifornija je upozoravala svoje gradjane na opasnosti od pušenja. 1988. biraèi su odobrili incijativu kojom se dodaje porez od 25 centi po paklu cigareta. Funkcioneri istièu da ta je mera, koja se zove predlog 99, pandan sumi od 800 miliona dolara godišnje koju duvanska industrija troši na reklamu. Ta zarada finansira medicinske usluge, nauèna istraživanja i reklamne spotove protiv pušenja i ono što funkcioneri nazivaju ”kopneni rat“, koji se sastoji od programa za prevenciju u školama i lokalnim zajednicama. Ken Ogast iz kalifornijskog sekretarijata za zdravstvo kaže da kampanja na više frontova daje rezultate:

“Stopa odraslih pušaèa u državi je opala sa otprilike 21,7 posto 1989. godine na 16,6 posto 2002. godine i to je rekordno nisko za Kaliforniju“.

Ti procenti su medju najnižima u zemlji. Pušenje u Kaliforniji je opalo znatno nakon 1998. godine kad je još jednom merom, pod imenom Predlog 10, dodat porez u visini od još 50 centi po paklu cigareta. Fondovi prikupljeni ovim programom finansiraju predškolsko obrazovanje za decu ispod pet godina i programe za obrazovanje roditelja u tom smislu. Funkcioneri istièu da je pad broja pušaèa u Kaliforniji doveo do opadanja obolenja od raka pluæa i raka bronhija za 15 posto tokom devedesetih. Oni navode da je i broj srèanih oboljenja u padu. Pa ipak, gotovo pet miliona od ukupno 35 miliona gradjana Kalifornije su i dalje pušaèi. Anti-pušaèki aktivisti izgleda da dobijaju rat. To se odražava u padu zarade od poreza na prodaju cigareta što pokazuje da se broj pušaèa takodje smanjuje. To je sve dobro, kažu državni funkcioneri, koji istièu da je stvarna cena pušenja zapravo cena zdravstvene nege i izostanaka sa posla. Oni istièu da Kalifornija troši 16 miljiardi dolara godišnje na svojih pet miliona pušaèa. Polovina tog novca odlazi na leèenje bolesti nastalih zbog pušenja, a druga polovina na izgubljenu produktivnost na radnom mestu zbog tih bolesti. Sve u svemu oni zakljuèuju da 43 hiljade gradjana Kalifornije svake godine umre prevremeno od neke bolesti vezane za pušenje.

XS
SM
MD
LG