Linkovi

Kompjuterski kodirani pasoši - 2003-09-13


Odložena je primena novih pravila, kojima bi se zahtevalo od 27 zemalja da izdaju svojim državljanima kompjuterski kodirane pasoše, koje aparati mogu da registruju. Pravila, koja se odnose na strance, koji normalno mogu da udju u SAD bez vize, predvidjena su takozvanim ”patriotskim zakonom“ i trebalo je da stupe na snagu prvog oktobra ove godine. Medjutim, neke strane zemlje, ukljuèujuæi Švajcarsku, Francusku i Italiju, obavestile su amerièke funkcionere da ne bi mogle na vreme da puste u promet visoko tehnološke pasoše i da bi neposredna primena pasoških pravila izazvala haos. Stjuart Pat iz Biroa za konzularne odnose amerièkog državnog sekretarijata izjavio je da zemlje koje smatraju da ne mogu da ispune krajnji rok mogu da zahtevaju i dobiju izuzeæe od tog zakonskog propisa za period od godinu dana.

“Mi tražimo da se, ukoliko neka zemlja želi da dobije produženje u ime svojih državljana, ona angažuje na izradi programa proizvodnje pasoša, koje mašine mogu da registruju, da ih svi putnici dobiju i da obezbede da pasoši, koje ne mogu da registruju aparati, mogu da budu verifikovani na odgovarajuæi naèin.”

Cilj tih propisa, usvojnih posle teroristièkih napada u SAD, 11-tog septembra 2001., je da se vodi evidencija o putnicima koji ulaze u zemlju i da se spreèi ulazak u SAD osumnjièenih terorista sa lažnim pasošima. Pat je rekao da su pasoši koji mogu da se skeniraju kompjuterski, jednostavno sigurniji dokument, dodavši da bi uskoro još detaljniji podaci mogli da budu zahtevani.

“Pasoše koje registruju aparati teško je pokvariti ili falsikovati. Medjutim, sve te zemlje æe se kretati u pravcu izdavanja biometrièkog indikatora u pasošima. Mi ih ohrabujemo da to urade, jer æe samo takvi pasoši biti uvažavani od 26-tog oktobra iduæe godine.”

Veæini od 27 zemalja, èijim gradjanima nisu potrebne vize za ulazak u SAD, a od kojih æe se zahtevati pasoši koje mogu da registruju aparati, nalaze se u Evropi, ali su medju njima i Australija, Novi Zeland i Japan. Za zemlje èijim gradjanima su potrebne vize, državni sekretarijat sada zahteva da konzularni službenik obavi intervju sa svakim njihovim državljaninom koji prvi put traži amerièku vizu.

XS
SM
MD
LG