Linkovi

Kompjuteri èitaju sa usana - 2003-09-12


Poznato je da su neke osobe lišene sluha u stanju da posmatranjem usana razumeju šta neko govori. Nauènici su odavno razvili i neprestano usavršavaju kompjuterske uredjaje za pisanje po diktatu, ali ako u okolini ima drugih glasova ili šumova, takvi uredjaji poèinju da se zbunjuju i sve teže razumeju govor. Zbog toga, paralelno teku istraživanja u oblasti èitanja sa usana. Nauènici kompanije IBM ustanovili su da kamera povezana sa kompjuterom koja snima ljudska usta, može jasno da prepozna 12 do 14 raznih zvukova. Proširivanjem slike na pokrete vilice, jezika i zuba, taj broj je poveæan. Sledeæa faza bilo je pisanje softvera sa statistièkim modelima koji su analizirali grupe zvukova i na osnovu poznatih reèi predvidjali šta snimana osoba verovatno govori. Sistem je dobro radio u laboratoriji, èak i u prisustvu buke. Da bi kamera uvek bila fiksirana na donji deo lica, postavljena je na dršku vezanu za slušalice kakve imaju telefonistkinje. U drugim laboratorijama, istraživaèi razvijaju modele koji kombinuju èitanje sa usana sa prepoznavanjem zvuka ljudskog govora. Interesantno je da je sistem pokazao jednake rezultate sa engleskim i kineskim jezikom, što znaèi da æe moæi da se prilagodi raznim jezicima. Kada jednoga dana, u ne tako dalekoj buduænosti, ovakvi sistemi budu ušli u redovnu upotrebu, pisanje putem kucanja po tastaturi poèeæe polako da odlazi u istoriju.

XS
SM
MD
LG