Linkovi

Da li Osama Bin Laden živ? - 2003-09-12


Upravo objavljeni video snimak Osame Bin Ladena i njegovog desne ruke, Ajmana al - Zawahirija sugeriše da je èovek - za èije hvatanje je raspisana nagrada od 25 miliona dolara - još uvek u životu. Oko 60 hiljada pakistanskih vojnika i hiljade amerièkih tragaju za vodjom Al Kaide. Mnogi veruju da se krije na nepristupaènom planinskom terenu plemenske regije duž porozne granice izmedju Pakistana i Avganistana, ali niko nije siguran. General pukovnik Ali Mohamed Aurakzai, komandant pakistanskih trupa koje love begunce Al Kaide u severozapadnoj pograniènoj pokrajini, kaže da nema dokaza da se Osama bin Laden krije na nekom specifiènom mestu, ali istièu da Pakistan i Amerikancima predvodjena koalicija na avganistanskoj strani pretražuju tu oblast.

“Definitivno tragamo za njime širom plemenske oblasti duž granice sa Avganistanom. Nemamo nikakve definitivne informacije o tome gde je, ako je uopšte u Pakistanu. Medjutim, ta moguænost ne može biti iskljuèena”.

Dve godine po ulasku koalcije u Avganistan, èak ni naèelnik Združenog generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Država, General Rièard Mejers nije siguran gde bi Osama bin Laden mogao biti.

“Niko ne zna pouzdano da je Osama bin Laden živ. Ne mislim da bilo ko pouzdano zna gde je on. Veliki broj ljudi misli da je najverovatnije na nekom nepristupaènom terenu izmedju Avganistana i Pakistana gde ima ljudi .... koji bi mogli biti voljni da ga podrže. To je verovatna lokacija, ali sve drugo je nagadjanje“.

Tri najvažnija hapšenja u Amerikancima predvodjenom ratu protiv terorizma su obavljena u Pakistanu. Uhvaæeni su šef operacija Al Kaide, Palestinac Abu Zubaydah, i vojni lider te teroristièke mreže Halid Šeik Mohamed, koji je navodni arhitekta napada na Sjedinjene Države 11 septembra. Mnogi avganistanski funkcioneri krive Pakistan - svojevremenog saveznika Talibana - za ponovnu pojavu pripadnika te grupe. Oni kažu da Islamabad ne èini dovoljno da srpeèi borce Talibana da koriste Pakistan kao bazu za napade na Avganistan. Komandant pakistanskih pograniènih snaga, general pukovnik Aukarzai odbacio je takve navode rekavši da njegova zemlja ulaže veliki napor da blokira kretanje begunaca preko avganistanske granice.

“Ne tvrdimo da smo sasvim zapeèatili granicu, jer je ona veoma duga i porozna. Stoga postoji moguænost da neki ljudi prelaze u oba pravca. Medjutim, reæi da Taliban koristi naš teren i da mi zatvaramo oèi je po meni pogrešno“.

Amerièki i avganistanski funkcioneri su apelovali na Pakistan da upotrebi oštriji pristup u svojim plemenskim oblastima, gde vlada istorijski ne drži kontrolu u svojim rukama. Tek od kako su Sjedinjene Države povele invaziju na Avganistan, predstavnici pakistanskih vlasti su ušli u taj region.

XS
SM
MD
LG