Linkovi

Obeležavanje godišnjice teroristièkog napada u Nujorku - 2003-09-11


Zvonjava crkvenih zvona širom Njujorka obavila je grad koji je danas obležio drugu godišnjicu teroristièkog napada na Svetski trgovinski centar. Novinarka Glasa Amerike Barbra Šocau javlja da je komemoracija na ”nultoj taèki“ bila posveæena seæanju na žrtve ali i pružanju utehe njihovim porodicama, posebno deci.

Gradski oci kažu da posebna uloge dece na ovogodišnjoj komemoraciji pokazuje da je duh Njujorka neuništiv. Dve stotine mališana koji su u napadu izgubili svoje najmilije proèitali su imena skoro 3 hiljade žrtava. Rodjaci i nekoliko zvaniènika, ukljuèujuæi gradonaèelnika Majkla Blumberga, èitali su prigodne stihove. Gradonaèelnik je odabrao pesmu Bilija Kolinsa ”Imena“:

Ime na vrhu igle, ime kao most preko reke, ime kao tunel ispod zemlje, plavo ime, ubodom igle upijeno pod kožu... Ime gradjanina, ime radnika, ime nepoznatog, ime oca. U oèima æerke. U pokretu sina. U tamnom skladištu memorije uskomešana. Tolika imena... tolika imena da jedva mesta ima u našim srcima.

Kao i prošlog jedanaestog septembra, rodjaci žrtava su se u sporoj povorci spustili do najnižeg nivoa nekadašnjih moænih zdanja ”kula bliznakinja“ gde su položili cveæe. Za mnoge, preko hiljadu njih, tu je simbolièna grobnica njihovih najbližih èiji posmrtni ostaci nikada nisu pronadjeni. Sveèana komemoracija u prisustvu poèasne policijske i vatrogasne garde prekinuta je u èetiri navrata minutom æutanja èime su obleženi trenutci udara aviona u kule Svetskog trgovinskog centra i trenutci njihovog rušenja.

XS
SM
MD
LG