Linkovi

Amerièki zakonodavci se slažu da æe  Buš dobiti 87 milijardi dolara - 2003-09-09


Amerièki zakonodavci se uglavnom slažu da æe predsednik Buš dobiti 87 milijardi dolara koje je tražio od Kongresa za vojne operacije u Iraku i Avganistanu i obnovu tih zemalja. Medjutim, demokrate zahtevaju da administracija objasni kako æe taj novac biti potrošen. Izveštava novinarka Glasa Amerike, Debora Tejt.

Zahtev Kongresu u iznosu od 87 milijardi dolara, koji je predsednik Buš izneo u svom govoru u nedelju, koji je prenosila televizija, mnogo je veæi nego što su mnogi zakonodavci oèekivali. Najveæi deo tih sredstava biæe upotrebljen za finansiranje okupacije Iraka, pod vodjstvom SAD, i za obnovu te zemlje. Oèekuje se da æe zakonodavci, željni da pokažu svoju podršku amerièkim vojnicima, odobriti predsednikov zahtev. Senator Arlin Spekter, republikanac iz Pensilvanije izneo je upravo takvu poruku u juèerašnjem govoru u Senatu.

“Predsednik je rekao da bi trebalo da istrajemo u svojoj politici i mislim da se može oèekivati vrlo snažna podrška za ono što predsednik želi da uradi kao šef izvršne vlasti, s tim da se navede koji su ciljevi i iznosi u pitanju”.

Oèekuje se da æe Kongres usvojiti zahtev predsednika Buša uprkos rastuæoj zabrinutosti na Kapitol Hilu u pogledu situacije u Iraku, ukljuèujuæi stalne napade na amerièke snage i sporo obnavljanje osnovnih javnih službi. Senator Tom Harkin, demokrata iz Ajove, nije mogao da saèeka zvaniènu debatu, veæ je još juèe izneo svoju oštru ocenu politike administracije predsednika Buša“.

“Mi æemo izgleda i dalje tražiti od amerièkih poreskih obveznika da prazne svoje džepove zbog ove bezizlazne situacije u koju smo zapali u Iraku”.

Demokrate zahtevaju da administarcija detaljno obrazloži kako æe traženi novac biti utrošen u Iraku. Demokratski senator Robert Berd, je èlan senatskog odbora za odobravanje vladinih izdataka.

Kongres i amerièki narod moraju da insisitriaju da administracija u punoj meri položi raèune u pogledu novca za Irak. Èinjenica da smo suoèeni sa ogromnim potrebama u Iraku ne znaèi da bi Kongres trebalo administraciji da da blanko èek.

Senator Bajron Dorgan, demokrata iz Severne Dakote, smatra da amerièki poreski obveznici ne bi trebalo da snose teret obnove Iraka. On želi da administracija odgovori ne neka konkretna pitanja.

“Kakvu vrstu podrške æe druge zemlje pružiti za obnovu Iraka? Ko æe pružiti šta? U kojoj meri æe iraèka nafta, èije rezerve su druge po velièini u svetu, biti iskorišæena za obnovu Iraka“?

Demokrate, koje se nadmeæu za predsednièku nominaciju svoje stranke na izborima sledeæe godine, bili su posebno kritièni u oceni govora predsednika Buša. Bivši guverner države Vermont, Hauard Din, rekao je da ”govor od 15 minuta ne može da nadoknadi 15 meseci pogrešnog vodjenja amerièkog naroda, u pogledu razloga za rat protiv Iraka, ili 15 nedelja pogrešnog vodjenja obnove te zemlje“. Senator Džo Liberman iz Konetikata, rekao je da je predsednik Buš izložio, kako se izrazio - cilj a ne plan za uèvršæenje mira.

XS
SM
MD
LG