Linkovi

Reforme sistema Ujedinjenih nacija urgentno potrebne - 2003-09-09


Generalni sekretar se sastao sa novinarima kako bi razgovarao o napretku njegove Milenijumske deklaracije koju je izdao pre tri godine. On je rekao da u svetlu prošlomeseènih napada na kompleks Ujedinjenih nacija u Bagdadu, nije siguran da su ciljevi Milenijuma netaknuti. Anan je dodao da je taj napad potresao meðunarodni sistem i izazvao nelagodno oseæanje da taj sistem više ne funkcioniše.

”Zemlje èlanice su oštro podeljene oko nekih najfundamentalnijih pitanja sa kojima ova organizacija mora da se nosi. Svi se slažemo da postoje nove pretnje, odnosno da su se stari izazovi ponovo pojavili u daleko opasnijoj formi. Ono oko èega se, kako izgleda, ne slažemo jeste, šta su oni taèno i kako odgovoriti na njih ili èak da li bi odgovor trebalo da bude kolektivan. Više se ne slažemo u tome koje su pretnje i kako sa njima izaæi na kraj.“

Anan je apelovao za radikalne reforme i kritikovao èlanice Saveta bezbednosti i druge zbog propusta da se izgradi konsenzus o Iraku.

”Sve države moraju da uzmu u obzir globalne realnosti i meðusobna gledišta i interese. One moraju da postave kao viši prioritet pronalaženje veæeg interesa i slože se o zajednièkim strategijama umesto da napadaju po sopstvenom nahoðenju. Ako ne žele da drugi napadaju po sopstvenom nahoðenju, onda moraju da pokažu kako se multilateralni sistem može baviti problemima koji zabrinjavaju druge.“

Generalni sekretar je istakao da su reforme sistema Ujedinjenih nacija urgentno potrebne, ukljuèujuæi ekspanziju Saveta bezbednosti. On je rekao da pisao 191zemlji èlanici zatraživši od njih da ovog meseca ponude nove ideje za borbu protiv terorizma i širenja oružja masovnog uništenja, kao i za borbu protiv siromaštva i unapreðenje razvoja. Gospodin Anan je takoðe rekao kako se nada da æe održati razgovore sa pet stalnih èlanica Saveta bezbednosti u subotu u Ženevi o nacrtu rezolucije o Iraku. Vašingtonskim predlogom se apeluje na Savet bezbednosti da odobri multinacionalne snage pod amerièkom komandom kako bi pomogle u stabilizaciji Iraka.

XS
SM
MD
LG