Linkovi

Rat protiv terorizma u ofanzivi - 2003-09-07


Prošlo je skoro dve godine od teroristièkih napada 11-tog septembra 2001. godine na Svetski trgovinski centar i na Pentagon. Od tada, koalicija na èelu sa SAD, angažovana je u globalnom ratu protiv terorizma. Postignuti su brojni uspesi. Prvi je oslobadjanje Avganistana. Ekstremni muslimanski talibanski režim u toj zemlji pružao je operativne baze teroristima Al Kaide, odgovornim za napade 11-tog septembra. Avganistan se danas obnavlja, dok su skoro dve treæine rukovodstva visokog ranga Al Kaide, operativni rukovodioci i kljuèni saradnici uhapšeni ili ubijeni, dok su ostali u bekstvu. Suoèavanje sa Sadamom Huseinom u Iraku je takodje bilo od suštinske važnosti za rat protiv globalnog terorizma. Sadamov režim je bio povezan sa teroristima, koji su se naoružavali i koristili oružje masovnog uništenja. Pošto je Sadamov režim svrgnut, narod se više ne plaši njegovog oružja, agresije i surovosti. Medjutim, nedavni bombaški napadi u Bagdadu i Jerusalimu potvrdjuju da su preostali teroristi još uvek angažovani u kampanji nametanja sistema zasnovanog na tiraniji i represiji. Kao što je predsednik Džordž Buš rekao, “Naš rat protiv terorizma poèinje sa Al Kaidom, ali se tu ne završava. Neæe se završiti sve dok svaka teroristièka organizacije globalnih razmera ne bude pronadjena, dok se ne obustavi njena aktivnost i dok ne bude pobedjena. “

”U borbi protiv terorizma neæe biti odstupanja ili povlaèenja. Od Avganistana do Iraka, do Filipina i drugde, vodimo kampanju protiv terorista i njihovih saveznika, gde god da se okupe, šta god da planiraju i gde god da preduzimaju akcije. Ta kampanja zahteva žrtve, odluènost i rešenost, i mi æemo uspeti u tome. Irak je suštinski važan front u tom ratu. Sada se borimo protiv terorista i ostataka iraèkog režima, koji æe izgubiti sve zbog napretka slobode u srcu Bliskog istoka“.

”Rat protiv terorizma je u ofanzivi. Koalicija na èelu sa SAD se bori protiv terorista na njihovom terenu. Kao što je predsednik Buš rekao “bez obzira na teškoæe, mi æemo izdržati, nastaviti rat protiv terorizma sve dok sve ubice ne budu izvedene pred lice pravde.”

XS
SM
MD
LG