Linkovi

SAD spremne na odreðene modifikacije rezolucije - 2003-09-06


Sjedinjene Države pojaèavaju napore da pridobiju podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za novu rezoluciju o Iraku. Kako iz sedišta UN-a u Njujorku izveštava novinar Glasa Amerike Piter Hajnlan, amerièki nacrt rezolucije æe verovatno pretrpeti znatne izmene:

Èlanovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održali su juèe dve sednice o usvajanju nove rezolucije o Iraku. Amerièke diplomate su pre sednice jasno predoèili da su spremni da uzmu u obzir izmene koje predlože druge zemlje. Diplomatski izvori navode da Francuska, Nemaèka i Rusija -- koje su inaèe duboko rezervisane prema amerièkom predlogu -- nisu tako daleko od gledišta amerièke vlade kao što su ranije nagovestile. Nemaèki kancelar Gerhard Šreder i francuski predsednik Žak Širak jasno su ukazali da smatraju da bi cilj nove rezolucije trebalo da bude penos vlasti na iraèku vladu. Obe zemlje pripremaju amandmane na amerièki nacrt rezolucije. Britanski ambasador Emir Džouns Peri je okarakterisao juèerašnje razgovore kao dobar prvi krug, ali je dodao da predstoji rešavanje rpotivreènosti:

“S jedne strane svi želimo veæu ulogu Ujedinjenih nacija, ali s druge strane sada je potrebna odreðena mera preispitivanja. Meðutim, tu dilemu treba rešiti tako da meðunarodna zajednica i Ujedinjene nacije poveæaju svoje prisustvo i ulogu radi uspeha u Iraku -- i svi smo odluèni da naðemo takvo rešenje.”

U amerièkom nacrtu rezolucije se predviða da Savet bezbednosti ovlasti meðunarodne snage pod amerièkom komandom koje æe pomoæi u stabilizaciju Iraka. Takoðe je predviðeno da Savet bezbednosti prizna iraèki Vladajuæi savet koji su naimenovale Sjedinjene Države sve dok ne donese novi iraèki ustav i održe izbori. Francuska i Nemaèka zahtevaju da se utvrdi taèan rok izbora i da seu Ujedinjem nacijama da veæa uloga u tom procesu. No, francuske i nemaèke kao i one iz drugih zemalja koje su se protivile ratu u Iraku, ublažile su svoje gledište nakon što su Sjedinjene Države izrazile spremnost ove nedelje da zatraže novi mandat Saveta bezbednosti.

XS
SM
MD
LG