Linkovi

Kristofer Prebl  “Kosovo je problem iz koga se SAD neæe lako izvuæi“ - 2003-09-05


“U medjunarodnoj zajednici raste zabrinutost zbog etnièkog nasilja na Kosovu, ali istovremeno postoji uverenje da je Rusija u jedinstvenoj poziciji da pomognu da poènu pregovori izmedju Srba i Albanca i da se odbaci nasilje da bi se postiglo politièko rešenje. Rusija, koja tradicionalno ima dobre odnose sa Srbijom, koji se nastavljaju, pozvana je, ako tako mogu da kažem, da u ovom sluèaju preuzme ulogu poštenog posrednika“.

Kako æe se, po vašem mišljenju, nastavljanje nasilja na Kosovu odraziti na pregovore Beograda i Prištine?

“Nasilje takoreæi potpuno onemoguæava direktne pregovore izmedju Srba i Albanaca. Medjunarodna zajednica i Kontakt grupa sada pokušavaju da obnove razgovore posredstvom stranih faktora. Medjutim, nadam se da nasilje neæe uticati na eventualne indirektne razgovore, ali je ono u svakom sluèaju pravi izvor sadašnjih problema i koèenja pregovora“.

Šta bi srpska strana mogla da uèini da pomogne da se pokrene proces u pravcu diretnih i suštinskih razgovora?

“Deklaracija sprske vlade da je Kosovo sastavni deo Srbije, što i jeste, možda nije bila od pomoæi, kraktoroèno gledano, u približavanju gledišta dve strane. Albanci možda tu deklaraciju sagledavaju kao agresivan i neprijatlejski akt. Bolji prilaz bi bili privatni i nezvanièni bilateralni razgovori, kao uvod u suštinske pregovore, kako oni ne bi bili javni i obojeni politièkom retorikom. Pojednici, na nesreæu, možda nastoje da postignu politièke poene, dok se nasilje nastavlja. Stoga smatram da bi poèetni razgovori trebalo da budu vodjeni na nižem nivou”.

Kako zvanièni Vašington gleda na tekuæi razvoj situacije na Kosovu i na svoje vojno prisustvo u toj pokrajini?

“Današnja administracija smatra svoj vojni angažman na Kosovu malom smetnjom. Administracija nije želela da amerièke snage ostanu na Kosovu, ali razvoj situacije u toj pokrajini nalaže upravo suprotno -ostanak u nedogled. U medjuvremenu, amerièke oružane snage su upletene u Iraku, suoèene sa problemima u Avganistanu i na drugim mestima. Kosovo predstavalja još jedan amerièki vojni angažman, koji, bar na izgled, ne doprinosi direktno amerièkim vitalnim interesima ili bezbednosti SAD. Kosovo je problem iz koga se SAD neæe lako izvuæi“.

Na kraju, kakav je stav SAD po pitanju rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 u vezi sa Kosovom?

SAD uvažavaju rezoluciju 1244, ali æe dozvoliti Kontakt grupi da preuzme vodeæu ulogu. Medjutim, Bušova administracije sve više izražava gledište da ne bi želela da predvodi ili da bude glavna strana na pregovorima. To se sve više uoèava i u stavu SAD prema Severnoj Koreji, u Iraku i Avganistanu. Ovo je dobra prilika za Ruse da preuzmu vodeæu ulogu kao, kako se oèekuje, pošten posrednik. SAD su sada sklonije takvom gledištu i pružanju podrške svakom uspešnom politièkom rešenju tog pitanja.

XS
SM
MD
LG