Linkovi

Kongres pozdravio odluku predsednika Buša - 2003-09-04


Jedan od vodeæih demokratskih senatora Karl Levin je ukazao da bi proširivanje meðunarodne koalicije u Iraku moglo da pomogne u smanjivanju rizika za amerièke vojnike, koji u sve veæem broju gube život otkako je prvog maja predsednik Buš proglasio da su okonèane glavne borbe u Iraku. Levin, inaèe vodeæi senator u odboru za pitanja oružanih snaga kaže da bi pomoæ Ujedinjenih nacija takoðe moglo da uveri Iraèane da šira meðunarodna zajednica podržava prisustvo koalicionih snaga i pospeše razmenu obaveštajnih podataka što je od kljuène važnosti za zaustavljanje teroristièkih napada. No, Levin je govoru u Senatu upozorio da bi Sjedinjene Države mogle da budu prinuðene da plate cenu zato što su odugovlaèile sa obraæanjem za pomoæ Ujedinjenim nacijama:

“Odlaganje usvajanje ovakvog novog pristupa, zajedno sa preteranom kaubojštinom i retorikom “neka samo krenu na nas”, otežava napore za internacionalizaciju situacije u Iraku i možda skupljom u pogledu uslova koje æe meðunarodna zajednica tražiti da se ispune za njeno veæe uèešæe”.

Demokratski lider u predstavnièkom domu Kongresa, Nensi Pelozi - odluku predsednika Buša da zatraži novu rezoluciju Ujedinjenih nacija nazvala je - kako se izrazila -- “dobro došlim priznanjem da je sadašnja politika neodrživa i nerealna”. Bile su to reakcije amerièkih zakonodavaca na saopštenje državnog sekretara Kolina Pauela da Sjedinjene Države cirkulišu nacrt nove rezolucije u Savetu bezbednosti UN-a, u kojoj se traži odreðivanje politièkih rokova i uspostavljanje multinacionalnih snaga u Iraku. I mada je državni sekretar Paule izjavio da bi te nove snage bile pod amerièkom komandom, voða demokrata u Senatu, Tom Dešl je rekao da bi Sjedinjene Države trebalo da budu spremne za kompromis:

“Oèigledno ne možemo da oèekujemo da ostale zemlje i Ujedinjene nacije uèestvuju ako ne budu mogle da uèestvuju u odlukama pošto tamo upute svoje trupe.”

Sjedinjene Države troše milijardu dolara nedeljno na vojne operacije u Iraku. Predsednik Buš æe, kako se oèekuje, uskoro zatražiti od Kongresa dodatna sredstava za period od kraja tekuæe fiskalne godine, odnosno do kraja ovog meseca. Zakonodavci, ukljuèujuæi republikanska senatorka, Kej Bejli Haèison iz Teksasa, takoðe želi i druge zemlje ponesu teret obnove u Iraku:

“Veoma je važno da nastojimo da rasteretimo amerièke poreske obveznika dela dodatnih troškova. Amerièki poreski obveznici su gotovo iskljuèivo jedini finansirali rat protiv terorizma i vreme je da druge zemlje preuzmu obaveze”.

Po reèima senatorke Haèison, ostale zemlje moæiæe to da uèine na predstojeæoj donatorskoj konferenciji za obnovu Iraka zakazana za iduæi mesec u Madridu.

XS
SM
MD
LG