Linkovi

Mediji i terorizam - 2003-09-04


Televizijska stanica “Al Arabija” stacionirana u Dubaiju, 26.prošlog meseca je emitovala videosnimak naoružanih maskiranih ljudi koji prete èlanovima iraèkog Upravnog saveta i svakom Iraèaninu koji saraðuje sa koalicionim vlastima. “Pobiæemo prvo njih, pre nego što poubijamo Amerikance”, rekao je jedan od terorista. Portparol Državnog sekretarijata, Filip Riker, osudio je emitovanje tog videosnimka.

“Smatramo da je odluka ‘Al Arabije’ da emituje izjave ovih maskiranih terorista krajnje neodgovorna... Moramo da se zapitamo zbog èega bi jedna organizacija koja se predstavlja kao legitiman novinski servis, delotvorno omoguæila teroristima da prenose svoje planove, taktiku i potpirivanje ubijanja i pokušaju da prekinu miroljubive težnje iraèkog naroda”.

Meðunarodni terorizam je važna tema o kojoj svakodnevno pišu profesionalni novinari širom sveta. Mnogi od njih su ubijeni zbog taènog izveštavanja o èinjenicama i nepristajanja da budu korišæeni kao glasnogovornici teroristièkih organizacija. Prikupljanje informacija o teroristima ili izveštavanje o tome šta su teroristi rekli ili uradili, nije isto što i davanje teroristima prilika da prete i podstièu na ubijanje. Odgovorni novinari znaju razliku. Ali producenti televizije ‘Al Arabija’ je oèigledno ne razumeju. Portparol Državnog sekretarijata Filip Riker je ukazao da bi uprava televizije ‘Al Arabija’ trebalo da preduzme mere da osigura da se teroristima ne daje forum za uznemiravanje i nasilje.

“Dajemo uputstva našim misijama u zemljama èiji su državljani vlasnici ili utièu na usmerenje ‘Al Arabije’, da na najvišem nivou prenesu da smo krajnje nezadovoljni zbog tog prenosa. Takoðe oèekujemo da svi odgovorni odmah preduzmu korake da spreèe ovakvu vrstu podstianja na ubijanje i terorizam”.

Iraèki Upravni savet od 25 èlanova je najreprezentativnije politièko telo u istoriji te zemlje. Ono uèestvuje u procesu koji vodi ka usvajanju Ustava i nacionalnih izbora u Iraku. Narod Iraka bi trebalo slobodno da sudeluje u demokratskom procesu bez straha od teroristièkog nasilja. Taj narod ima pravo da oèekuje od novinara odgovorno izveštavanje o politièkim dogaðajima u Iraku. To bi trebalo da poštuje i ‘Al Arabija’.

XS
SM
MD
LG