Linkovi

Arhitektonski softver izradjuje modele - 2003-09-03


Od osnovne ideje do realizacije projekta neke zgrade potrebno je da prodju meseci, pa i godine. Ali, kada se malo blize pogleda, pola vremena odlazi na razna merenja, izracunavanja, crtanja opštih i detaljnih planova, kako bi gradjevinska firma koja dobije posao mogla da zna gde, šta i kako treba da gradi. Nauènici univerziteta zvanog Tehnološki institut države Džordžije, beèkog Tehnološkog univerziteta i francuskog Instituta za kompjuterske nauke, razvili su softver koji automatizuje izradu trodimenzionalnog kompjuterskog modela zamišljene zgrade. Sve se zasniva na konceptu koji se zove gramatika oblika, odnosno nizu pravila kojima se komplikovani trodimenzionalni oblici svode na kombinacije prostijih, kao što su kocke, kvadri, valjci, kupe i piramide. Na taj naèin, moguæe je obiènu kocku postepeno pretvoriti u zgradu, sa svim njenim pojedinostima. Osim ovoga, softver povezuje pravila sa specifiènostima kako bi zgrada imala razne boje, teksture materijala, oblike prozora, podove ili stubove. Što su preciznija pravila u bazi podataka, to su modeli detaljniji. Za razliku od kompjuterskih programa za tehnièko crtanje - takozvanih ”kedova“ -ovaj sistem omoguæava brzu izradu modela, a ne detalja strukture. Zahvaljujuæi tome, arhitekte i urbanisti mogu veoma brzo - praktièno za nekoliko minuta - da na kompjuterskom ekranu dobiju jedan ili više modela zgrade kako bi, na primer, ocenili koliko dobro se uklapa u okolinu. Tvorci novog softvera planiraju da ga ponude tržištu iduæe godine.

XS
SM
MD
LG