Linkovi

Može li Pentagon održati sadašnji nivo snaga u Iraku i iduæe godine? - 2003-09-03


Budžetski odsek amerièkog Kongresa ukazuje da na duže staze Pentagon može da drži u Iraku 40 do 65 hiljada ljudi, a to je nivo mnogo niži od sadašnjeg. U Iraku se trenutno nalazi 130 hiljada vojnika i pripadnka vojnog osoblja. U danas objavljenom izveštaju naglašava se da je veæi obim snaga u Iraku moguæ jedino ukoliko se produži rok vojnièke službe, rasporede dodatne rezervne jedinice ili poveæa sveukupan obim armije. Takodje se kaže da bi povlaèenje amerièkih snaga iz mirovnih misija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Sinajskom poluostrvu, kao i sa Okinave, moglo da stvori uslove pod kojima bi planeri u Pentagonu bili u stanju da poveæaju obim snaga u Iraku. Pentagon za sada nije komentarisao taj izveštaj. Medjutim, u saopštenju koje dao portparol Pentagona reèeno je da Sekretarijat za odbranu kontinuirano razmatra situaciju na terenu bi se obezbedio adekvatan broj vojnika u Iraku; i da æe u tom pogledu zvaniènici sekretarijata za odbranu blisko saradjivati sa Kongresom i medjunarodnom zajednicom. U pomenutom izveštaju kongresnog odseka za budžet ne pominje se moguænost da amerièki saveznici upute svoje snage u Irak i na taj naèin doprinesu tamošnjoj misiji. Broj stranih vojnika u Iraku - koji nisu iz SAD - trenutno premašuje 21 hiljadu, a danas su poljske snage preuzele kontrolu nad centralnim delom Iraka. U medjuvremenu, Bušova administracija vrši napore da se medjunarodno uèešæe u iraèkoj misiji poveæa, a Pentagona intenzivno radi na tome da se poveæa i broj Iraèana koji uèestvuju u bezbednosnim operacijama.

XS
SM
MD
LG