Linkovi

Spor o spomeniku sa deset božijih zapovesti - 2003-09-03


Predsednik Vrhovnog suda Alabame Roj Mor ukazuje da mu je bila dužnost da stavi božiji zakon iznad ljudskog zakona. Mor je hrišæanin i veruje da deset biblijskih zapovesti predstavlja kamen-temeljac pravosudnog nasledja Amerike.

”Priznavanje Svemoguæeg Boga je osnova našeg pravosudnog sistema. To je izvor našeg zakona, temelj naše zemlje.“

Sudija Mor je upravo stoga odbio da odstrani veliki kameni spomenik sa ukleasanih deset zapovesti, iako mu je to naredio prošlog meseca jedan sudija federalnog okružnog suda. Sudija Mor je postavio sporni spomenik pre dve godine u zgradu Vrhovnog suda Alabame, ali je jedna grupa advokata podnela sudski zahtev da se taj spomenik ukloni sa javnog mesta. Jedan do tih advokata, Stiven Glasrot, ukazuje da je tužba podneta sudu zbog toga što je spomenik uvredljiv.

“Spomenik me vredja jer predstavlja akt netolerancije. Taj spomenik dozvoljava jednoj osobi da proglasi državu Alabamu jednovernom, iako, u stvari, imamo mnoge ljude raznih vera i ljude bez vere. Svi smo udruženi u mozaiku koji predstavlja sve nas.“

Amerika je verski raznolika zemlja. Da bi se osiguralo da ni jedna vera ne bude iznad drugih, amerièkim ustavom se zabranjuje vladi da se meša u veru ili da je promoviše. Profesor prava na Univerzitetu Alabame Brajen Fer istièe da zakon takodje daje jednaku moguænost studentima da uèestvuju u društvu i žive slobodno, bez obzira na versko uverenje. Prema njegovim reèima, Vrhovni sudija Alabame, Roj Mor, je predstavnik državne vlade i nema zakonsko pravo da nametne svoje versko uverenje stanovnicima Alabame. Medjutim, oni koji žele da spomenik sa deset božijih zapovesti bude i dalje izložen u zgradi Vrhovnog suda Alabame u Montgomeriju tvrde da bi njegovo uklanjanje predstavljalo napad na Boga. Oko sedamdeset sedam odsto Amerikanaca su hrišæani. Neki hrišæani veruju da je vlada nepravedna prema njima jer je rešena da ukloni hrišæansko obeležje iz sudske zgrade u Montgomeriju da bi udovoljila želji nekolicine na štetu veæine. Medjutim, Amerièki zakon - po reèima profesora Fera - ne diskriminiše hrišæane ili druge vernike. Zakon štiti lièna verska uverenja svih Amerikanaca i istovremeno onemoguæava onima, koji su na vlasti da uspostavljaju ili zagovaraju zvaniènu veru. No, debata æe se nastaviti. Predsednik Vrhovnog suda Alabame Roj Mor je obeæao da æe zatražiti od Vrhovnog suda Sjedinjenih Država da donese konaènu odluku.

XS
SM
MD
LG