Linkovi

Putin podržava multinacionalne trupe u Iraku - 2003-08-31


Ruski predsednik Putin je ukazao da ne vidi ništa loše u moguæem uèešæu medjunarodnih mirovnih trupa u Iraku pod amerièkom komandom. Staviše, predoèio je da je ruska vlada voljna da ukljuèi ruske vojnike u sastav mirovnih trupa. Putin, je medjutim, jasno dao do znanja da bi o slanju takvih trupa u Irak trebalo da odluèi Savet bezbedosti Ujedinjenih nacija. Prema njegovim reèima, Ujedinjene nacije bi trebalo da igraju vidnu ulogu u rekonstrukciji, procesu demokratizacije i osnivaju organa vlasti u Iraku. Putin je naveo da je ruska vlada u bliskoj vezi sa amerièkom vladom i evropskim vladama u pokušaju da se donese nova rezolucija Ujedinjenih nacijao Iraku. Amerièka vlada se zalaže za šire medjunarodno uèešæe da bi se poboljšala kontrola nad nasiljem u Iraku, ali se prvobitno odluèno protivila stacioniranju multinacionalnih snaga Ujedinjenih nacija u toj zemlji. No, nedavno je, kako izgleda, donekle popustila, iako nije sigurno da bi bila voljna da deli kontrolu nad posleratnim Irakom. Putin je doputovao na Sardiniju juèe na poziv Berluskonija da provede tri dana u njegovoj luksuznoj vili. Dvojica lidera vode ozbiljne razgovore ali takodje nalaze vremena za zabavu, što analitièari nazivaju rekreacionom diplomatijom. Pošto Italija u ovom trenutku predsedava Evropskom unijom, Putin i Berluskoni vode razgovore o svetskim poslovima, ali i o jaèanju saradnje i veza izmedju Rusije i Evropske unije. Berluskoni je svojevremeno ukazao da bi Rusija mogla da postane deo velike Evrope . Italija takodje podržava uèlanjenje Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju. Oèekuje se da æe Putin ponovo posetiti Italiju u novembru da bi uèestvorao na samitu Rusije i Evropske unije.

XS
SM
MD
LG