Linkovi

Stiven Èupiæ o gledištima srpske dijaspore prema nasilju na Kosovu - 2003-08-30


S.È.: Kao odgovor na sve intenzivnije nasilje na Kosovu, ukljuèujuæi ubistva dece, kancelarija Kongresa srpskog jedinstva upravo je objavila saopštenje u kome osudjuje nasilje na Kosovu, izražava sauèešæe èlanovima porodica ubijenih i ranjenih i apeluje na medjunarodnu zajednicu da se usredsredi na zaustavljanje nasilja. Mi smo sada u procesu distribucje tog saopštenja amerièkoj adminstraciji, Kongresu, institucijama i medijima.

B.M.: Sa kime je Kongres srpskog jedinstva specifièno stupio u vezu u Kongresu i adminsitraciji povodom tih dogadjaja na Kosovu?

S.È.: Kancelarija Kongresa srpskog jedinstva maksimalno je distribuirala ovo saopštenje, ukljuèujiæi razne instance u Kongresu, kao što su Helšinska komisija, senatski Spoljopolitièki odbor, sa kojim smo održavali veze u prošlosti, i Odbor za medjunarodne odnose Predstavnièkog doma, koji je nedavno održao pretres o Kosovu. Pitanje Kosova je još uvek aktuelno u tom odboru, posebno u svetlu najnovijih teroristièkih napada. Što se tièe adminsitracije, mi smo stupili u vezu sa odsekom za južnoevorpska pitanja u Državnom sekretrijatu, i obratili se novom pomoæniku zamenika državnog sekretara za jugositoènu Evropu, Lorensu Rasonu. Pored toga, mi smo uputili ovo saopštenje raško-prizrenskom vladici Artemiju i potpredsedniku vlade Srbije, Nebojši Èoviæu. Nadamo se da æemo od njih dobiti dodatne informacije da bi poveæali pritisak ovde u Vašingtonu. Održavamo stalne veze o kosovskom pitanju sa Stejt departmentom, koji takodje izražava veliku zabrinutost zbog najnovijih dogadjaja. Uopšte uzevši, sve važnije informacije o situaciji na Kosovu prosledjujemo relevantnim faktorima.

B.M.: Po vašoj proceni, kakvo je reagovanje Vašingtona na najnovije dogadjaje na Kosovu ?

S.È.: Zbog rata u Iraku, intersovanje za Kosovo je opalo. Medjutim, interesovanje za tu pokrajinu se sada intenzivira zbog aktivnosti ekstremista. Kao što znate, pre oko dve nedelje održan je pretres, koji je organizovao predsednik Helšinske komisije, kongresmen Kristofer Smit. Kongresmen Smit je doveo na pretres èlanove “Udruženja nestalih osoba iz Krajine, Kosova i Jugoslavije,” koji su svedoèili pred Kongresom o do sada preduzetim merama da se nestali pronadju. Kongresmen Smit je na kraju pretresa izjavio da namerava da sazove drugi pretres na kome bi uèestvovali i predstavnici Stejt departmenta, koji bi izneli svoja gledišta i nastojanja o tom pitanju. Mogu reæi da stalno raste zamah, uglavnom uz pomoæ Helsinške komisije, da se ispitaju aktivnosti albanskih ekstremista na Kosovu i da se ustanovi dosadašnja delotvornost UNMIK-a.

B.M.: Da li je došlo do zaokreta u gledištu amerièke adminstracije prema Sribji i Crnoj Gori izmedju ostalog i zbog dogadjaja na Kosovu?

S.È.: Nakon nedavne posete premijera Srbije Zorana Živkoviæa Vašingtonu, došlo je do veæe saradnje izmedju dve zemlje i mislim da je srpska delegacija ovde postigla dobre rezultate. Rekao bih da se definitivno uoèava veæa saradnja, pa bi kosovski incidenti mogli biti barometar daljeg razvoja odnosa izmedju dve zemlje.

XS
SM
MD
LG