Linkovi

Irak se kreæe ka demokratiji - 2003-08-29


Kao što je predsednik Džordž Buš rekao ”svaki znak progresa u Iraku poveæava oèajanje terorista i ostataka brutalnog režima Sadama Huseina“. Zbog toga su ti zli ljudi izvršili bombaški napad na sedište misije UN u Bagdadu, 19-tog ovog meseca. Medjutim, predsednik Buš je jasno stavio do znanja da “civilizovani svet neæe biti zastrašen.”

“Te ubice neæe odluèivati o buduænost Iraka. Iraèki narod se oslobodio diktatora. Irak je na nepovratnom kursu ka samoupravi i miru”.

U 25-èlanom Vladajuæem savetu Iraka, nalaze se tri žene, i predstavnici Šiita, Sunita, Kurda, Turkmena i Hrišæana. Savet je formirao komisiju koja æe izraditi nacrt novog iraèkog ustava. Nakon usvajanja ustava, biæe održani izbori na kojima æe biti izabrana potpuno suverena iraèka vlada. U Iraku veæ postoji lokalna samouprava. Gradska veæa funkcionišu u svim veæim gradovima i u više od 85 odsto iraèkih mesta. Ta tela donose odluke o zdravstvenoj zaštiti i snabdevanju vodom i elektriènoim energijom. Kancelarija za zaštitu ljudskih prava i prelazni pravosudni sistem nastoje da pronadju nestale osobe. Nažalost, mnoge su veæ pronadjene - u masovnim grobnicama. Pored istrage ranijih zloèina, ta kancelarija æe promovisati ljudska prava u novooslobodjenom Iraku. Danas u Iraku izlazi više od 150 publikacija, koje nude Iraèanima pristup raznim informacijama. Urednik bagdadskog dnevnika “Azaman” , Saad al-Bazaz, kaže: ”ne uspevamo da obuèimo naše novinare dovoljno brzo. Èitaoci traže neutralnu i slobodnu štampu, nakon trideset godina totalitarne uprave.” Knjige koje je zabranio Sadamov režim sada mogu da se kupe u knjižarama. Umetnici mogu da izlažu svoje radove, a pesnici da slobodno pišu svoju poeziju. Strane publikacije, kao i radio i televizijski programi, takodje su dostupni. Satelitske antene su popularne medju potrošaèima. Iraèki fudbaler, Alaa Katem, kaže: “Oseæamo se bolje posle pada režima...oslobodjeni smo noæne more...”

XS
SM
MD
LG