Linkovi

Buš o inostranoj politici - 2003-08-28


Predsednik Buš je ovog meseca objavio da slobodni Irak više neæe biti utoèište terorista, što æe doprineti stabilizaciji celog regiona. Samo nekoliko dana posle toga, snažna eksplozija teroristièke bombe je uništila sedište Ujedinjenih nacija u Bagdadu, što je pokazalo da možda predstoji dug put do tog cilja. Komandant koalicionih snaga, general Džon Abizejd, rekao je da terorizam predstavlja najveæu opasnost za bezbednost u Iraku.

“Jasno je da napadaju Iraèane koji saraðuju sa nama. Idu i na lake mete meðunarodne zajednice.”

Optimizam u pogledu mira na Bliskom istoku je ponovo splasnuo posle još jednog palestinskog samoubilaèkog bombaškog napada prošle nedelje u Jerusalimu. Ta eksplozija je veoma ugrozila mirovni plan koji podržavaju Sjedinjene Države. Ona predstavlja udarac nadama da je mirovni proces sada krenuo u pravom smeru, koje je predsednik Buš izneo prošlog meseca.

“Videli smo važan napredak ka miru tokom proteklih 13 meseci, a danas vidimo još veæi napredak i ovde u Vašingtonu i u samom regionu.”

Meðutim, posle eksplozije u Jerusalimu, Izrael je nastavio izvoðenje atentata na osumnjièene palestinske teroriste. Palestinski ekstremisti su sa svoje strane odustali od prekida vatre i sada pozivaju na nove napade na Izrael. Džanina Zakarija je dopisnica “Džeruzalem posta” iz Vašingtona i veteranka meðu posmatraèima amerièkog uèestvovanja u politici Bliskog istoka.

“Pored toga što stvari u Iraku idu toliko loše, u utorak ste još imali taj dvostruki udar, kada se se dogodile eksplozije u Bagdadu i u Jerusalimu. Izgledalo je kao da je bliskoistoèni mirovni proces u raspadu.”

Zakarija smatra da je moguæe da se predsednik Buš sada nalazi pred jednim od svojih najveæih spoljnopolitièkih izazova.

“Jedan od njegovih argumenata za promenu režima u Iraku je bila tvrdnja da æe ona otvoriti put za lakše pregovore Izraelaca i Palestinaca. Ali s obzirom na svakodnevno sukobljavanje, ne vidim u kojoj meri je to uistinu imalo uticaj. Prema tome, predsednik æe zaista morati da dokaže svoju pretpostavku da æe to istinski pomoæi da se reši sukob.”

I predsednik to treba da uèini u trenutku u kojem je niz demokratskih predsednièkih kandidata spreman da dovede u pitanje naèin na koji on vodi inostranu politiku, ukazuje politièki analitièar Stjuart Rotenberg.

“Jasno je da predsednik išèekuje jedan veliki uspeh na ovom podruèju. Mislio je da ga je postigao u Avganistanu, mislio je da je to uèinio u Iraku. Ali u ovom trenutku izgleda kao da mu to izmièe. Ukoliko se kroz godinu dana bude oseæalo da nema ekonomskog oporavka, a predsednik bude i dalje imao ove probleme i svakodnevno nastavimo sa žrtvama ili smrtnim sluèajevima u Iraku, predsednik æe izgubiti izbore.”

Meðutim, sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je u grupi onih koji smatraju da se zbog ovih teškoæa previða nešto što on vidi kao mnogo širu i pozitivniju sliku napretka u Iraku.

“Smatram da ocene da je to neuspeh predstavljaju nerazumevanje situacije. Teško je, imamo problema, ali se ostvaruje vrlo solidan napredak.”

Dosadašnja ispitivanja javnog mnjenja ukazuju na podršku naèinu na koji predsednik Buš vodi inostranu politiku, uprkos problemima na Bliskom istoku. Analitièari ukazuju da æe mnoga od sadašnjih pitanja i briga u vezi sa amerièkim prisustvom u posleratnom Iraku verovatno išèeznuti - ukoliko bivši iraèki predsednik Sadam Husein bude uhvaæen ili ubijen.

XS
SM
MD
LG