Linkovi

Medjunarodna orbitalna stanica može se videti golim okom - 2003-08-26


Da li æete ovih noæi posmatrati nebo pokušavajuæi da uoèite Mars, s obzirom da je trenutno najbliže našoj planeti u poslednjih 60 hiljada godina? Ako vas Mars ne bude impresionirao, možda æe vas impresionirati nešto drugo - na primer, orbitalna stanica Alfa. Ovaj, do sada najveæi nebeski objekat napravljen ljudskom rukom, može se uoèiti èak i golim okom. Stanica obleæe oko zemlje brzinom od 7700 metara u sekundi, u jednoj od najnižih moguæih orbita - svega 390 kilometara iznad nas. Velike ploèe sa sunèevim æelijama omoguæavaju da se vrlo lepo vidi kao zvezda koja se kreæe preko neba. Stanica Alfa preleæe preko veæine mesta na zemlji, ali ne baš svakog dana. Evropska svemirska agencija ima na svom sajtu veoma pregledan pretraživaè kojim lako možete da pronadjete kada æe stanica Alfa biti vidljiva u vašem podruèju. Kada pronadjete zemlju u kojoj ste, upišite ime svog grada, a zatim kliknite na ime grada i dobiæete tablicu sa podacima. Što je još povoljnije, pretraživaè daje i mapu noænog neba za odredjeni datum, kako biste mogli da se orjentišete prema ostalim nebeskim telima. Ne zaboravite samo da su oznake strana sveta na nebeskoj mapi obratne, odnosno da mapu treba držati iznad glave da bi se njena severna strana poklopila sa geografskim severom.

XS
SM
MD
LG