Linkovi

Iraèka sloboda - 2003-08-24


Vise od sto dana je prošlo od kako su prestale krupnije borbene operacije u Iraku. Režim Sadama Huseina je svrgnut i, kako je rekao predsednik George Bush, Iraèanima je jasno u èemu je razlika.

Iraèki narod neprestano postiže napredak u izgradnji stabilnog društva i poèinje da formira demokratsku vladu, rekao je Buš. Novi iraèki Vladajuæi savet predstavlja razne grupe te nacije. Predstojeæih meseci, Iraèani æe poèeti da sastavljaju nacrt novog ustava, što æe stvoriti uslove za održavanje izbora.

Iraèki Vladajuæi svet je sastavljen od 25 predstavnika raznolikog iraèkog stanovništva, ukljluèujuæi šiite, sunite, Kurde, Turkmene i hrišæane. Predsedavajuæi saveta, Ibrahim Džafari, izjavio je da je zadatak tog tela ” da zajedno sa svim segmentima tog društva odluèi o najboljem naèinu za pisanje nacrta ustava.

Za obiène Iraèane, samostalan izbor vlasti predstavlja ostvarenje njihovog sna. “Pomogao sam da se rodi na hiljade iraèke dece”, rekao je Radža Habib al-Hazai, naèelnik jednog porodilišta i èlan Vladajuæeg saveta. ”Sada uèestvujem u radjanju nove zemlje i novog zakona zasnovanog na poštovanju prava zena, na humanitosti, jedinstvu i slobodi.“

Sjedinjene Države i njihovi koalicioni saveznici saradjuju sa iraèkim narodom u osnivaju njegovih institucija. Nove policijske snage i vojska, koji su predani vladavini zakona, sada prolaze kroz obuku. Predsednik Buš je rekao da uporedo s tim reformišu druge važne državne institucije:

“Bolnice i univerziteti su otvoreni. Po prvi put štampa u Iraku je slobodna. Širom zemlje, skoro svi uèenici završili su ispite i ta deca sada dobijaju pravo obrazovanje, bez Sadamove propagande mržnje.“

Kako je rekao prodavac alata Džafar Adel Amar, pod Sadamom Huseinom, ”nikada nisi znao ko sedi pored tebe. Niko nije smeo da se izjašnjava. A sada, rekao je on “ svi govore o federalizmu” i drugim oblicima vladavine za Irak. “ Mislim da imamo samo jedan cilj, a to je da se zauvek i potpuno eliminiše proganjanje bilo koga.”

XS
SM
MD
LG