Linkovi

Buš se konsultuje sa drugim liderima o Iraku - 2003-08-20


Predsednikov ranè u Teksasu postao je radna Bela kuæa gde Buš razmatra tragiène dogadjaje u inostranstvu tokom jednomeseènog odsustva iz Vašingtona. Dan nakon eksplozije u Bagdadu, predsednik je putem video-linka razgovarao sa svog ranèa sa glavnim savetnicima, ukljuèujuæi Pola Bremera, vodeæeg amerièkog funkcionera u Iraku. Kasno danas, Buš je razgovarao telefonom sa predsednikom Brazila, Luisom Inasiom Lulom da Silvom, da bi mu izrazio sauèešæe povodom smrti Seržia Vieire de Mela. Brazilski diplomata je bio šef misije UN u Iraku i izgubio je život u bombaškom napadu. Predstavnik Bele kuæe, Skot Meklelan, izjavio je da je predsednik Buš zatim pozvao svog najbližeg saveznika po pitanju Iraka, britanskog premijera, Tonija Blera.

“Razgovarali su o napadu na sedište UN u Bagdadu i o tome kako je taj napad pokazao pravu prirodu terorizma i pravu prirodu terorista.”

Meklelan je rekao da æe se, sa veæim napretkom koalicije na èelu sa SAD u Iraku, oèajanje terorista poveæavati. Nadovezujuæi se na današnji komentar predsednika Buša, on je rekao da svetsku zajednicu neæe zaplašiti pretnja terorizmom u Iraku i da æe se rad na obnovi te zemlje nastaviti.

“Juèerašnji teroristièki napad u Bagdadu samo potvrdjuje važnost onoga što èinimo. Irak je od presudne važnosti za dobijanje rata protiv terorizma. To je kritièan front.”

Tokom razgovora sa novinarima, predstavnik Bele kuæe je upitan da li bi napad na sedište UN mogao znatnije poveæa medjunarodnu podršku nastojanjima koalicije u Iraku. On je naveo da oèekuje da æe veæi broj zemalja priæi koaliciji i ukazao na ogorèenost koju je izazvao taj bombaški napad.

“Imate veliki broj zemalja koje veæ pomažu , a njihovi predstvinici razgovaraju sa pedstavnicima drugih zemlja o naèinima da se pomogne. Medjutim, svet osudjuje juèerašnji teroristièki napad.” Svet je ogorèen zbog tog napada na civile, na ljude koji su jednostavno bili u toj zgradi da bi pomogli u obnovi zemlje i pružili humanitarnu pomoæ iraèkom narodu.”

Meklelan nije hteo da kaže da li bi ovaj incident mogao da podstakne SAD da upute dodatni broj vojnika u Irak. On je rekao da predsednik veruje da su komandanti na terenu u najboljoj pozicije da odgovore na to pitanje i da æe on preduzeti odgovarajuæe mere u saglasnosti sa njihovim preporukama.

XS
SM
MD
LG