Linkovi

Majkrosoft razmišlja o automatskoj zaštiti od virusa - 2003-08-20


Pošto je prošle nedelje kompjuterski virus, taènije crv, zvani ”blaster“ pogodio pola miliona kompjutera samo u Americi, kompanija Majkrosoft je poèela da razmišlja o uvodjenju automatske zaštite. Prema saopštenju tvorca Vindovsa, buduæe verzije operativnog sistema mogle bi da automatski, preko interneta, dobijaju takozvane ”zakrpe“ za zapušavanje ”rupa“ kroz koje se virusi uvlaèe u kompjutere. Naravno, vlasnici kompjutera bi mogli, ako žele, da iskljuèe tu automatsku zaštitu. Razlog zbog kojeg takva zaštita nije veæ ugradjena je taj što je, pre nekoliko godina, veæina korisnika izjavila da u novoj verziji vindovsa XP, koja je upravo trebalo da izadje, ne žele da im Majkrosoft bilo šta šalje automatski. Kako izgleda, raspoloženje se promenilo. Vlasnici kompjutera su shvatili da, ako žele zaštitu u postojeæem sistemu, moraju sami da se loguju na odredjeni sajt Majkrosofta, da sami iskopiraju programèiè za zaštitu, da se potrude da proèitaju i shvate uputstva i najzad da ga instaliraju na svom kompjuteru. Naravno da bi bilo jednostavnije da Vindovs automatski povremeno šalje upit Majkrosoftu da li postoji neka nova ”zakrpa,“ pa ako postoji da je iskopira i instalira. Prva sledeæa verzija Vindovsa, koja se oèekuje krajem iduæe godine, mogla bi da ima moguænost automatskog instaliranja zaštite bez eksplicitnog odobrenja korisnika. Pobornici privatnosti izražavaju strahovanje da bi Majkrosoft na taj naèin mogao da neznano od vlasnika šalje u kompjutere i druge izmene operativnog sistema. Na vlasnicima æe biti da odluèe šta im je važnije - zaštita od hakera ili zaštita od Majkrosofta.

XS
SM
MD
LG