Linkovi

18. avgusta 1920. godine odobren XIX amandman na Ustav SAD - 2003-08-18


18. avgusta 1920. godine, u amerièkoj državi Tenesi odobren je predloženi XIX amandman na Ustav SAD. To zapravo znaèilo da je dovoljan broj država odobrio amandman kojim se žanama u Americi daje pravo glasa. Time je završena nacionalna debata koja je trajala više od jednog veka. Godine 1787. Ustavom SAD svakoj od država unije dato je da samostalno regulišu propise vezane za glasanje. Veliki broj njih naznaèio je da mogu da glasaju belci, i to samo oni koji su u posedu imanja. 1869. , XV amandmanom odredjeno je da rasa ne može da bude faktor na osnovu koga se odredjuje moguænost glasanja, èime je pravo glasa dato i crncima. Kampanja da se i ženama da pravo glasa konaèno je uspela kada su amerièkom Ustavu date sledeæe reèi. "Pravo gradjana SAD da glasaju ne može da bude uskraæeno ... na osnovu pola."

XS
SM
MD
LG