Linkovi

Muslimani biraèi u SAD-u - 2003-08-16


Amerièko-muslimansko društvo je preduzelo kampanju registrovanja novih biraèa u nadi da æe registrovati stotine hijlada amerièkih muslimana pred predsednièke izbore iduæe godine. Evo kako važnost te kampanje ocenjuje izvršni direktor Fondacije slobode Amerièkog muslimanskog društva, Mahdi Braj:

“Smatramo da muslimanska zajednica mora da bude stvarno aktivna u gradjanskom procesu. Neæemo i dalje biti marginalizovani u našem društvu. Angažovaæemo se. Radiæemo sa drugim grupama i naš uticaj æe se osetiti 2004. i u kasnijim godinama. “

Mahdi Braj tvrdi da æe veæi politièki uticaj u Vašingtonu osigurati da zakonske mere usvojene u Kongresu ne ugroze gradjanska prava amerièkih muslimana. Prema njegovim reèima, muslimanska zajednica smatra da je jedini naèin da štiti svoja prava i slobde da, poput drugih grupa, mobiliše svoje èlanove i registruje ih da glasaju kako bi se èuo njihov glas. Registrovanje novih biraèa podržava i Medjuverski savez, kako ukazuje istaknuti èlan tog saveza Roger Limoges:

“Za mnoge zajednice ili grupe ljudi glasanje je najbolji naèin da se angažuje i utièe. Nikada do sada u istoriji nije bilo važnije za muslimansku zajednicu Amerike da se ujedini i ojaèa svoj politièki glas.“

Organizatori ukazuju da se naroèita briga poklanja registrovanju mladjih muslimanskih biraèa. Tanzila Ahmed, èlan grupe zvane EnviroCitizen koja medju omladinom promoviše ekološku zaštitu, radiæe na tome da se što više studenata muslimana registruje za glasanje. Prema njenim reèima, mnogi amerièki muslimani se ustežu da se politièki angažuju, naroèito posle teroristièkih napada 11. sepetembra 2001. godine.

“Registrovanjem mladih ljudi da glasaju stvarate blok mladih biraèa. Stvaranjem bloka mladih biraèa privlaèite pažnju politièara jer taj blok ima moæ. Shvatila sam posle reagovanja na 11. septembar da nema bloka mladih muslimanskih biraèa i da nema razloga da politièari obrate pažnju na nas, zbog èega smatram da je pokret mladih biraèa sada toliko važan za muslimanska pitanja.“

Medju prvim registrovanim biraèima u okviru novog programa je Fatima Popal, mlada amerièka muslimanka koja se nada da æe mnogi drugi slediti njen primer.

“ Želim samo da kažem da sam Muslimanka. Žena sam, mlada sam i Amerikanka sam. I-kao Amerikanka -smatram da je veoma važno da se moj glas èuje.“

Pored anketiranja u tržnim centrima i dzamijama Amerièko muslimansko društvo æe ponuditi registrovanje biraèa preko svog veb sajta na internetu.

XS
SM
MD
LG