Linkovi

Buš o ekonomiji - 2003-08-14


Predsednik Buš brani naèin na koji vodi privredu, dok nova anketa javnog mnjenja pokazuje da opada podrška njegovoj ekonomskoj politici. Saradnica GA , Paula Wolfson, izvestila je da je predsednik ukazao da æe mere koje je preduzeo podstaæi ekonomski napredak i da optimistièki gleda na buduænost.Federalni budžetski deficit raste. Nacionalna stopa nezaposlenosti veæ duže vremena ne opada. Medjutim, predsednik Buš izražava uverenje da æe se ekonomija oporaviti i da æe se stvoriti nova radna mesta.

“ Verujem da smo postavili temelje dobrom ekonomskom rastu i vitalnosti. Sledeæe godine ce biti otvoren veæi broj radnih mesta. ”

Predsednik je dao tu izjavu novinarima na svom ranèu u Teksasu , nakon sastanka sa vodeæim ekonomskim savetnicima. On je naveo da Amerikanci razumje da je cena borbe protiv terorizma i zaštite javnosti doprinela deficitu federalnog budžeta. Medjutim, odbacio je ideju da su poreske olakšice, koje je progurao kroz Kongres, pogoršale situaciju smanjenjem federalnih prihoda u vreme kada se izdaci poveæavaju.

“ Deficit je uzrokovan recesijom, koju smo nasledili, i s tim u vezi smo veæ preduzeli izvesne mere. Deficit je uzrokovan veæim izdacima sredstava za rat. Amerikanci oèekuju od svog predsednika da uèini ono što je potrebno da bi se taj rat dobio. ”

Prema najnovijoj anketi javnog mnjenja u listu “Washington Post” samo 45 odsto Amerikanca podržava naèin na koji predsednik vodi ekonomsku politiku. Podrška njegovoj politici je daleko veæa medju Republikancima nego Demokrtama, što pokazuje jaku stranaèku podeljenost i indikaciju da æe ekonomija biti kljuèni element na predsednièkim izobrima iduæe godine. Buš je naznaèio da ne planira nikakve promene u ekonomskoj politici uoèi predsednièkih izbora i potvrdnu klimnuo glavom kada je upitan da li je moguæa nova runda smanjenja poreza.

” Verujemo da poreskim olakšicama ima mesta u dinamiènoj privredi da bi se podstaklo stvaranje novih radnih mesta.”

Ono što doprinosi optimistiènom stavu predsednika je èinjenica da je amerièka privreda u drugom kvartalu ove godine pokazala neoèekivani rast od 2,4 odsto u odnosu na 1,4 koji je zabeležen u prvom tromeseèju.

XS
SM
MD
LG