Linkovi

Presuda u Belgiji povodom krijumèarenja ljudi - 2003-08-12


Sud u severozapadnoj Belgiji proglasio je krivim 23 osobe, pretežno graðana Albanije, zbog toga što su rukovodile lancem za trgovinu ljudima u vrednosti od više miliona dolara. Izreèene kazne prenju se do 8 godina zatvora. Dopisnik Glasa Amerike Daglas Bakšian izveštava iz Luksemburga: Sud u gradu Dendermondu stao je na stanovište da je pomenuta banda, tokom protekle dve godine dovela u Britaniju više od 10 hiljada ilegalnih imigranata, pretežno Albanaca. Okrivljeni su transportovali svoje žrtve kamionom od Balkana preko Evrope do belgijske obale odakle su krijumèareni u Britaniju. Pomenuta banda je za ovo putovanje naplaæivala èak 3400 dolara po osobi. Sud je izrekao presude od tri do osam godina zatvora. Sudija koji je vodio sluèaj rekao je da je ta grupa bila bezobzirna i da je aktivno regrutovala ilegalne imigrante infiltrirajuæi se u izbeglièke centre. Ovo je bilo poslednje u nizu sudjenja zbog trgovine ljudima dok Evropska unija pokušava da iskoreni tu vrstu kriminala Jedan sud u Holandiji je u junu osudio na zatvor sedam èlanova jedne kineske bande koja je krijumèarila ilegalne imigrante u Britaniju. Èetvoro meðu njima bili su optuženi u vezi sa smræu 58 ilegalnih kineskih imigranata, koji su se ugušili u jednom kamionu u britanskoj luci 2000. godine. Nezavisno od toga, jedan sud u Belgiji je u martu osudio sedam osoba na maksimalno 10 godina zatvora zbog toga što su rukovodili lancem preprodaje ljudi koji je uzrokovao smrt osam turskih ilegalnih imigranata. Oni su pronaðeni u tesnom teretnom kontejneru na jednom brodu. Meðunarodni policijski funkcioneri kažu da trgovina ljudima generiše èak 30 milijardi dolara godišnje. Evropska unija procenjuje da se gotovo pola miliona ljudi godišnje prokrijumèari u taj blok koji saèinjava 15 zemalja.

XS
SM
MD
LG