Linkovi

Ekstremni vremenski uslovi posledica globalne promene klime - 2003-08-11


Svetska meteorološka organizacija - skraæeno SMO - objavila je da æe ekstremni vremenski uslovi, poput talasa vruæina koji je zahvatio Evropu, postati uèestaliji zbog globalne promene klime. Iz sedišta SMO-a izveštava novinarka Glasa Amerike, Lisa Brajant.

Struènjaci SMO-a kažu da nema sumnje da su rekordno visoke temparature u Evropi i nekim drugim delovima sveta abnormalne pojave. Svake godine negde u svetu se zabeleže izuzetno visoke temparature, ali poslednjih godina broj takvih mesta je u porastu. Dejvid Karson je direktor programa za ispitivanje klime u svetskoj meteorološkoj organizaciji. On tvrdi da su ekstremne vremenske pojave uèestale zbog globalnog zagrevanja koje se dovodi u vezu sa ispuštanjem ugljen dioksida u atmosferu i takozvanim efektom zelene bašte. Karlson kaže da se u poslednjih 140 godina proseèna temparatura na zemlji poveæala za 0,6 stepeni Celziusa.

”Moglo bi se reæi da je poslednja decenija prošlog veka bila najtoplija u proteklih hiljadu godina. 1998. je najverovatnije bila najtoplija godina u severnoj hemisferi u poslednjih hiljadu godina. Danas se veæ vidi da æe 2003. po svoj prilici biti najtoplija godina do sada u svetu.“

Svetska meteorološka organizacija navodi da se vremenske prilike razlièito manifestuju u razlièitim delovima sveta u kojima dolazi do suša, poplava i olujama sa grmljavinama. U Sjedinjenim Državama je u maju zabeleženo 562. tornada, što je za 163 više od od prethodnog rekorda. U Indiji je u žarkom, pred-monsunskom talasu vruæina umrlo 1400 osoba. U Švajcarskoj je zabeleženo brže od uobièajenog topljenja gleèera. Struènjak svetske meteorološke organizacije Dejvid Karlson kaže da treba oèekivati poveæanje uèestanosti ovakvih pojava:

”Mislim da bi svi trebalo da se zabrinemo. Iako ne možemo sa sigurnošæu da kažemo da se klima menja zbog ljudskih aktivnosti, mislim da dokaza ipak ima dosta i oni rastu iz godine u godinu, a neke od posledica još nisu poznate. Moglo bi doæi i do nekih iznenaðenja, stoga mislim da imamo dobre razloge za zabrinutost.“

Text: Meteorolog Karlson kaže da meðunarodna zajednica mora da deli odgovornost u pronalaženju rešenja za promenu klime u svetu.

XS
SM
MD
LG