Linkovi

Amerièke trupe u Iraku postigle “znatan napredak“ - 2003-08-09


Predsednik Buš je predoèio da su koalicione trupe preduzele intenzivno traganje za èlanovima bivše iraèke vlade i poveæale bezbednost od kako je pre više od sto dana proglasio okonèanje glavnih borbenih operacija.

“Sloboda se uèvršæuje u toj zemlji , dok su Iraèani sve sigurniji da se bivša vlada više nikada neæe vratiti na vlat. Sto dana nije dovoljo da se zbriše užasna ostavština Sadama Huseina. Predstoji težak i opasan rad koji zahteva vreme i strpljenje.“

Predsednik Buš je naveo u svom nedeljnom radio govoru da amerièke trupe zaplenjuju velike kolièine oružja dok pomažu u osnivanju nove iraèke vojske i policije. Prema predsedikovim reèima, postiže se takodje napredak u privrednoj obnovi otvaranjem banaka i uvodjenjem nove valute-kako se oèekuje-pre kraja ove godine. Predsednik Buš je takodje naveo da dvadeset petoèlani privremeni iraèki Vladajuæi savet sastavlja budžet i da æe uskoro da poène izradu nacrta novog ustava. Predsednik Buš je ponovo povezao zauzimanje Iraka sa širom borbom amerièke vlade protiv medjunarodnog terorizma koja je -po njegovim reèima- od bitne važnosti za regionalni mir i bezbednost Amerike.

XS
SM
MD
LG