Linkovi

Stanje ljudskih prava u Izraelu - 2003-08-08


Komisija Ujedinjenih nacija koja nadzire Povelju o graðanskim i politièkim pravima optužila je izraelsku vladu za nekoliko prekršaja. O tome izveštava dopisnica Glasa Amerike iz Ženeve Lisa Šlajn.

Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava ukazuje u svom izveštaju da mnoge mere koje je izraelska vlada uvela tokom vanrednog stanja nisu opravdane i da krše medjunarodno pravo. Naroèito zabrinjavaju -kako je navedeno- duga pritvaranja, selektivna ubijanja i uticaj bezbednosne ograde na palestinsko stanovništvo. Komisija za ljudska prava optužuje izraelsku vlast za upotrebu sile nad pritvorenim Palestinaca da bi dobila informacije. što - kako se naglašava - nije nikada opravdano. Izraelska vlada, meðutim, tvrdi da ne odobrava upotrebu fizièke sile, ali dodaje da svaka država ima pravo da upotrebi takve mere da bi se branila pod izuzetnim okolnostima. Èlan komisije Ujedijnenih nacija za ljudska prava, Najdžel Rodli smatra taj argument neprihvatljivim.

“Naše jasno gledište je da Povelja o graðanskim i politièkim pravima ne zna za takvu odbranu i ona ne bi trebalo da bude dozvoljena ni pod izraelskim zakonom. Zabrinuti smo i u pogledu Èlana 11 te povelje po kome bi zemlje potpisnice trebalo da osiguraju da niko ne bude držan u pritvoru više od 48 sati bez pristupa advokatu. Kada su ljudi držani u pritvoru duže vremena, stvaraju se preduslovi za torturu, dok u Izraelu ljudi mogu da budu držani u pritvoru preterano dugo, što nas duboko zabrinjava.“

Izarel je jedna od oko sto pedeset zemalja koje su ratifikovale Povelju o graðanskim i politièkim pravima. Osamnaest eksperata Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava nadzire do koje se mere zemlje potpisnice pridržavaju te povelje. Komisija za ljudska prava izražava zabrinutost u svom izveštaju i zbog takozvanih selektivnih ubistava osumnjièenih terorista. Izraelska vlada tvrdi da ne pribegava pogubljenjima van pravosudnog sistema, ali ukazuje da ima pravo da se brani od neprijateljskih organizacija. Rodli navodi da komisija za ljudska prava veruje da je takozvana bezbednosna ograda oko okupiranih teritorija štetna za palestinski narod zbog èega bi trebalo prekinuti njenu izgradnju.

“Nismo zabrinuti zbog politièke uloge te orgade. Zabrinuti smo zbog èinjenice da se njenom izgradnjom ozbiljno i neproporcionalno narušava sloboda kretanja palestinskih stanovnika jer je ono podvgrnuto vijuganju tog zida.“

Izraelska vlada tvrdi da nema nameru da tom ogradom uspostavi politièku granicu nego da spreèi ulazak samoubilaèkih bombaša u Izrael.

XS
SM
MD
LG