Linkovi

Vlada u Los Anðelesu - 2003-08-06


To su loše vesti, kaže mark Baldasare iz Kalifornijskog instituta za javnu politiku. Dobre vesti su da stanovnici cene to što su lokalne zajednice sada bolje zastupljene preko novih kvartovskih saveta, koji prenose njihove želje gradskoj upravi. Baldasare dodaje da nedavna anketa koja je obuhvatila dve hiljade stanovnika ukazuje da veæina želi reorganizaciju lokalne vlade kako bi graðani imali veæi uticaj. On istièe da Los Anðeles, kao najveæi grad u Kaliforniji, pruža uvid u buduænost te države. Gotovo polovinu stanovnika tog grada èine Hispanci, dok belaca ima svega oko 30 odsto. Amerikanci afrièkog i azijskog porekla èine oko 10 posto stanovništva. Los Anðeles privlaèi mnoge siromašne, nekvalifikovane radnike tako da ima veliki broj pripadnika manjina koji rade slabije plaæene poslove. Na drugom kraju skale su dobro plaæeni profesionalci i uspešni privrednici - kako Amerikanci tako i doseljenici. Gotovo dvadeset odsto stanovnika Los Anðelesa živi ispod linije siromaštva, u krajevima grada koji se smatraju opasnim. Anketa je pokazala da su pripadnici manjinskih grupa zabrinuti zbog kriminala, ali da to zabrinjava samo treæinu belaca u bogatim delovima grada. Sve stanovnike zabrinjavaju pitanja poput obrazovanja, ekonomije, zagušenja u saobraæaju i visoke cene stanovanja. Los Anðeles èini šarenilo lokalnih uprava. Okrug ima 90 hiljada službenika koji obezbeðuju osnovne usluge. Ali njegovih deset miliona stanovnika živi u 88 zasebnih gradskih celina, sa sopstvenim birokratijama, policijama i vatrogasnim službama. Najveæa celina je sam grad Los Anðeles. Analitièar Mark Baldasare kaže da bi veæina stanovnika želela manje celine, sa širim ovlašæenjima.

”Ljudi žele veæu transparentnost u svojim upravama, veæu odgovornost službenika i bolju lokalnu zastupljenost. Oni bi želeli da njihove ideje budu ukljuèene u proces donošenja odluka.“

Baldasare istièe da je podrška za pretvaranje Los Anðelesa u sistem polu-autonomnih gradiæa najveæa u dolini San Fernando, gde sedam od svakih deset graðana podržava taj koncept. I u drugim delovima grada veæina stanovnika takoðe podržava tu ideju. Ali predlog da se u toj dolini osnuje samostalna gradska uprava nije prihvaæen prošle godine, uprkos jakoj podršci belaca iz srednje klase i imigrantata latinoamerièkog porekla.

XS
SM
MD
LG