Linkovi

Kako izgleda život  na meðunarodnoj stanici u svemiru? - 2003-08-05


Astronaut Ed Lu je doživeo vatreno krštenje u svemiru u septembru 2000. godine. No, prema njegovim reèima:

“Ova misija je sasvim drugaèija. Kada sam se sa Jurijem otisnuio pre tri godine šatlom u svemir, nastojali smo da uradimo u roku od deset do dvanest dana što je moguæe više. Sada, medjutiom, vodimo život slièan onom na zemlji ; moramo da održimo redovan tempo šest meseci.“

Kosmonaur Jurij Malenèenko ne sumnja u buduænost svenmirskih istraživanja, uprkos katastrofi šatla “Kolumbija“ u januaru ove godine.

“Projekat Medjunarodna svemirska stanica je veoma ambiciozan i podrazumeva razlièite korake. Poneekad nismo uspešni, što je logièno. Verujem da taj projekat ima sjajnu buduænost. U njemu uèestvuju mnoge zemlje i mnogi nauènici iz raznih zemalja koji rade na konstruisanju hardvera, opreme i u istraživanju ovde na svemirskoj stanici.Pošto mnogo ljudi uèestvuje u tom medjunarodnom poduhvatu, uveren sam da æe doæi do znatnog napretka u istraživanju i u ovom projektu. Smatram da æemo da se uverimo u to uskoro.“

Astronaut Lu ne sumnja da æe vremenom da se razvije i svemirski turizam.

“Što se tièe svemirskog turizma, smatram da æe da se razvije otkom vremena. Ne mogu reæi kada, ali znam da jedan broj malih firmi veæ radi na tome. Nadam se da æe ljudi imati priliku da vide ono što mi vidimo svakog dana ovde na svemirskoj stanici. Bilo bi korisno kada bi umesto samo nekoliko desetina ili stotina ljudi hiljade ili milioni njih mogli da vide sve ovo . Što se tièe razvoja našeg programa, nadam se da æemo odluèiti da se iz niske zemljine orbite vinemo u daleki smemir, da æemo preduzeti misije na Mars i obližnje asteroide. Ne znam kada æe to da se dogodi, ali znam da æe vremenom da se dogodi i nadam se da æu moæi da budem jedan od uèesnika. “

XS
SM
MD
LG