Linkovi

Osloboðenje  Iraka - 2003-08-02


Prošlo je preko tri meseca od okonèanja glavnih borbenih operacija u Iraku. Iraèani su oslobodjeni i na putu ka samoupravi i miru. Iraèki vladajuèi savet se sastaje redovno. Lokalna policija se sada obuèava. Gradjani se regrutuju u novu iraèku vojsku koja æe štititi a ne zastrašivati narod. Kako je predsednik Džordž Buš ukazao, “uslovi u Iraku su sve miroljubiviji.“

“U nekim oblastima, medjutim, nasilnièki ostaci režima Sadama Huseina, udruženi sa teroristima i kriminalcima, preduzimaju poslednji pokušaj da zastraše iraèki narod i potkopaju rešenost naše koalicije. Oni æe propasti.“

Koalicija pod amerièkim vodjstvom napada neprijatelja. Sinovi Sadama Huseina Udaj i Kasaj nisu umakli i neæe umaæi ni drugi èlanovi omrznutog režima, kako je naglasio predsednik Buš.

“Uspeh slobodnog Iraka pokazaæe takodje drugim zemljama u regionu da su nacionalni prosperitet i dostojanstvo utemeljeni u predstavnièkoj vladi i slobodnim institucijama. Nisu utemeljeni u tiraniji, ozlojedjenosti i podršci terorizmu. Širenjem slobode na Bliskom istoku, sve je manje verovatno da æe ta društva proizvesti ideologiju mržnje i regrute za terorizam.“

“Uspon slobodnog i miroljubivog Iraka je - po reèima predsednika Buša - kritièan za stabilnost na Bliskom istoku.“

“Dok se podiže koprena straha, dok Iraèani stièu uverenje da je bivši režim zauvek propao, nailaziæemo na sve veæu saradnju u našem traganju za istinom u Iraku. Poznato nam je da je Sadam Husein proizveo i posedovao hemijsko i biološko oružje . Poznato nam je takodje da je godinama krio od sveta svoj program proizvodnje oružja masovnog uništenja. Sada imamo ekipe istražitelja koje marljivo rade na otkrivanju istine.“

Sjedinjene Države æe održati svoju reè i obaviti svoju misiju u Iraku. Posle decenijama dugog ugnjetavanja, iraèki narod ponovo polaže pravo na svoju zemlju i svoju buduænost.

XS
SM
MD
LG