Linkovi

Ujediniti se u cilju ponovne izgradnje Iraka - 2003-08-01


Režim Sadama Huseina je više od tri decenije gušio iraèki narod, napadao susede Iraka i pretio svetskom miru. Taj režim je sprovodio torturu kod kuæe, promovisao terorizam u inostranstvu i naoružavao se u tajnosti. Sada, pošto je režim Sadama Huseina otišao zauvek, nekoliko preostalih džepova pokušava da spreèi napredak slobode u Iraku. Ti kriminalci žele da osujete uspeh koalicije u ponovnoj izgradnji Iraka. Te ubice su neprijatelji iraèkog naroda. Gde god da operišu, oni che biti pronadjeni i poraženi. Sjedinjene Države su preuzele veliku odgovornost za buduænost Iraka. Pa ipak Sjedinjene Države, rekao je predstavnik Stejt Departmenta Rièard Bauèer, ne snose same odgovornost:

“ Velika Britanija i Poljska su veæ jasno stavile do znanja svoje namere da predvode multilateralnom divizijom u Iraku. Znamo da je potvrdjeno uèešæe trideset zemalja u stabilizacionim operacijama. Stabilizacija obuhvata ponovnu izgradnju Iraka i poboljšanje bezbednosti. ”Nastojanje koje se sprovodi u cilju stabilizacije, rekao je Bauèer, ” je oèigledno medjunarodnog karaktera“.

”Albania, Azerbejdžan, Bugarska, Èeška republika, Danska, Dominikanska republika, Estonija, El Salvador, Gruzija, Honduras, Madjarska, Italija, Japan, Kazahstan, Letonija, Litvanija, Makedonija, Mongolia, Holandija, Nikaragva, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovaèka, Južna Koreja, Španija, Velika Britanija i Ukrajina“. Svakog dana, škole se renoviraju u Iraku. Sistem za distribuciju vode se ponovo uspostavlja. Elektrièni i komunikacioni sistemi se popravljaju. Štaviše, Iraèani su formirali novi upravni savet. To upravno telo imenuje ministre koji æe zasnovati kontrolu nad uredima u iraèkoj vladi i radi na izradi novog budžeta. ”Za ponovnu izgradnju Iraka æe biti potrebna postojana predanost“, rekao je predsednik Džordž Buš. Amerikancima predvodjena koalicija je održala ”obeæanje da æe ukloniti dikatora i pretnju koju on predstavlja, ne samo za iraèki narod, veæ za ceo svet“.

XS
SM
MD
LG