Linkovi

SAD tvrde da napreduju u potrazi za oružjem masovnog uništenja - 2003-08-01


Dejvid Kej, koji je nekada radio kao inspektor Ujedinjenih nacija za iraèko naoružanje, nije hteo da kaže kakvu vrstu napretka je ostvario njegov tim amerièkih, britanskih i australijskih struènjaka u Iraku. Posle podnošenja izveštaja èlanovima senatskih odbora za oružane snage i za obaveštajne aktivnosti, Kej je izneo nameru da prikupi èvrste argumente pre nego što otkrije kakvi su fizièki dokazi pronadjeni.

”Pronalazimo dokumenta koja se odnose na aktivnosti u vezi sa oružjem za masovna uništavanja. Sve veæi broj Iraèana dobrovoljno nam pomaže i asistira u našim nastojanjima. To èitavu operaciju pomera i ubrzava tako da je sada u fazi koju nisam oèekivao pre pet nedelja.“

Dejvid Kej, koji se upravo vratio iz Iraka, rekao je da se njegov tim u poèetku usredsredio na biološko oružje i ulogu koju su iraèke obaveštajne i bezbednosne službe igrale u programu za razvoj oružja za masovna uništavanja. On je dodao kako saznaje sve više o tome koliko se bivša vlada Sadama Huseina trudila da prikrije taj program:

”Pronašli smo nove dokaze o tome kako su uspešno obmanuli inspektore Ujedinjenih nacija i stalno od njih skrivali dokaze. Taj aktivni program obmane stvarno je zapanjujuæi, kada jednom prodrete u to. Neki od ljudi koji su uèestvovali u obmanjivanju inspektora Ujedinjenih nacija sada nam prièaju kako su to radili.“

Navodno postojanje iraèkog oružja za masovna uništavanja bilo je kljuèni razlog zbog koga su Sjedinjene Države ušle u rat. Ali otkada su koalicione snage oborile vladu Sadama Huseina, nikakvo oružje te vrste nije pronadjeno. Veæina republikanaca, ukljuèujuæi predsedavajuæeg senatskog Odbora za obaveštajne aktivnosti, Pata Robertsa, iz Kanzasa, veruju da æe takvo oružje na kraju biti pronadjeno.

”Uveren sam da æe jasno biti dokazano postojanje iraèkog oružja za masovna uništavanja.“

Ali demokrate, medju kojima je bivši predsedavajuæi Odbora za obaveštajne aktivnosti, senator Bob Greem, sa Floride, optužuju administraciju za premeštanje fokusa sa potrage za stvarnim oružjem, na potragu za dokazima o postojanju programa za razvoj takvog oružja:

”Ako ne pronadjemo oružje za masovna uništavanja, i ako ne pronadjemo da je ono bilo pripremljeno za neposrednu upotrebu, kredibilitet vlade Sjedinjenih Država u inostranstvu i u sopstvenom narodu biæe znaèajno potkopan.“

Senator Greem je jedan od potencijalnih kandidata za nominaciju Demokratske stranke na predsednièkim izborima iduæe godine.

XS
SM
MD
LG