Linkovi

Šta mogu da unesem u SAD? - 2003-08-01


Pet saveta amerièke carinske službe:

1. Kad dolazite u Sjedinjene Države ne postoji ogranièenje kolièine novca koju možete uneti. Medjutim, ako putujete sa više od 10 hiljada dolara u gotovom novcu, putnièkim èekovima ili nekoj treæoj varijanti, morate tu sumu prijaviti carinskom inspektoru. Ukoliko to ne uèinite vaš novac bi mogao biti zaplenjen. Ukoliko dve ili više osoba podnose zajednièku deklaraciju, treba da prijave ukupnu sumu valute koju nose. Nije neophodno prijavljivati kreditne kartice. 2. Svaki posetilac Sjedinjenih Država može da donese poklone u ukupnoj vrednosti od 100 dolara, bez plaæanja carine. Za poklone unete u vrednosti od preko hiljadu dolara, plaæa se carina od tri posto.

3. Putnici bi trebalo da znaju da roba kupljena u aerodromskom djuti fri šopu, u avionu ili na brodu za krstarenje, u nekim sluèajevima ne podleže carini kada se unosi u Sjedinjene Države. U naèelu, carina se naplaæuje na više od 1 litre alkohola i /ili 200 cigareta odnosno 100 cigara (tompusa). Veæe kolièine alkohola i duvanskih proizvoda kupljene u karipskim zemljama ili amerièkim teritorijama podležu istom tretmanu kao roba kupljena u fri-šopu.

4. Inspektorima se mora prijaviti sva hrana. Iako mnogi prehrambeni proizvodi mogu da se unose u Sjedinjene Države, od suštinske je važnosti da se pregledaju kako bi se se osiguralo da ne nose insekte ili mikroorganizme neke bolesti. Neprijavljivanje hrane može da dovede do njene automatske zaplene - èak ako se radi o hrani za koju je dozvoljeno da se unese u Sjedinjene Države.

5. Kubanske cigare i drugi proizvodi kubanskog porekla ne mogu se unositi u Sjedinjene Države, ni za liènu upotrebu niti kao poklon. Molimo Vas, ostavite ih kod kuæe da biste izbegli razoèarenje zbog njihove zaplene.

XS
SM
MD
LG