Linkovi

Razgovor sa Benom Vorksom - 2003-08-01


Premijer Srbije, Zoran Živkoviæ, je tokom svoje posete Vašingtonu izrazio nadu da æe se Srbija i Crna Gora ponovo ukljuèiti u ekonomsku obnovu Iraka. Tim povodom je naš kolega Branko Mikašinoviæ razgovarao sa direktorom vašingtonskog Istraživaèkog instituta za strateška pitanja SAD, Benom Vorksom, koji je rekao:

“ Smatram da su Šanse da se Srbija i Crna Gora ukljuèe u ekonomsku obnovu Iraka su dobre, kako kratkoroèno, tako i na duži rok. Kao što znate, SAD su glavna zemlja koja æe dodeljivati ugovore za obnovu infrastrukture, odnosno korporacija Bektel, koja traga za evropskim i iraèkim partnerima, dok æe saugovoraè kompanije Halibarton, kompanija Branon Rut, biti angažovana u obnovi iraèkih naftnih polja, za šta æe takodje biti potrebna pomoæ“.

U kojoj je fazi obnova iraèke uprave i kako bi to moglo da utièe na ekonomsku obnovu zemlje?

“Za sada je formiran privremeni upravni savet, koji je izabrao predsedništvo. Tokom naredne godine, to telo bi trebalo da sastavi ustav i održi ustavni referendum i nacionalne izbore. Kada se to dogodi, nova vlada bi preuzela upravu nad zemljom i odobravala bi ugovore za dalju obnovu Iraka. U medjuvremenu, SAD æe morati da obezbedjuju sredstva za tu zemlju i stoga Vašington za sada dodeljuje ugovore“.

Kakva je procedura za dobijanje ugovora i ko odluèuje koje zemlje æe uèestvovati u obnovi Iraka?

“SAD nastoje da dobiju diplomatsku i izvesnu vojnu pomoæ, i pokušavaju da obezbede da se ne kompromituje ili korumpira proces dodeljivanja ugovora. Zemlje koje su vojno angažovane na strani SAD u Iraku, æe, kako izgleda, imati preimuæstvo u dobijanju ugovora. Medjutim, još nije donet zakon o dugoroènom angažovanju stranih kompanija u toj zemlji, što æe iraèka privremena uprava morati da uradi, i stoga sada govorim samo o kratkoroènim aranžmanima“.

Da li bi Srbija i Crna Gora mogla da direktno stupi u vezu sa iraèkim kompanijama radi poslovnih aranžmana?

“Ta moguænost æe vremenom rasti. Nezavisni privedni sektor je ponovo reaktiviran u Iraku, ali je za sada manjeg obima. Kada se vlasti u Iraku u potpunosti konsoliduju, posle nacionalnih izbora, iraèka privreda, koja æe delovati po zakonima slobodnog tržišta, omoguæiæe kompanijama Srbije i Crne Gore da se vrate tamo gde su ranije operisale i da uspostave nove poslovne veze“.

XS
SM
MD
LG