Linkovi

Saveti za putovanje u Sjedinjene Amerièke Države - 2003-07-31


Da li planirate poslovno ili privatno putovanje u Sjedinjene Države? Ako je tako, evo nekoliko uputstava koja æe vam pomoæi da vaš ulazak u zemlju prodje glatko:

Ne zakljuèavajte prtljag koji je veæ prošao kroz proveru. Inspektori æe možda morati ponovo da ga pregledaju radi vaše bezbednosti.

Ako nosite sa sobom kompjuter, izvadite ga iz torbe kada na aerodromu pridjete punktu za kontrolu prtljaga.

Nemojte zamotavati poklone jer postoji moguænost da ih kontrolori otvore radi bezbednosne inspekcije.

Pakujte se promišljeno. Film za foto aparat stavite u ruèni prtljag koji nosite sa sobom u avion. Liène predmete spakujte u providne plastiène kese kako bi kontrolori mogli da ih vide, a da ih ne dotièu.

Izbegavajte da nosite metalne predmete u svojoj odeæi kako bi izbegli oglašavanje alarma.

Dodjite na aerodrom znatno pre polaska aviona. Proverite detalje kod kompanije èijim avionom letite.

Ako možete, posetite internet adresu www.traveltips.us kako biste saznali i druge pojedinosti o aerodromskoj bezbednosti u Sjedinjenim Državama, ukljuèujuæi listu predmeta koje možete, odnosno koje ne možete da unosite u avion.

U desnoj koloni naæi æete linkove za dodatne informacije na engleskom jeziku koje bi mogle da vam pomognu da vaš dolazak u Sjedinjene Države teèe glatko.

XS
SM
MD
LG