Linkovi

Kako amerièka omladina ocenjuje odrasle - 2003-07-31


Èetrnaestogodišnji Èarls Koikendal, uèenik srednjotehnièke škole u Èikagu, proèitao je neke od ocena koje je prikupila agencija Deèiji dom Julik:

”Ovo su pet najgorih ocena koje su tinejdžeri dali odraslima 2003. godine: spreèavanje mladih da se odaju pušenju - tri minus; slušanje i razumevanje omladine - tri minus; spreèavanje izbijanja rata - tri minus; zaštita prirode - tri minus, spreèavanje mladih da konzumiraju alkohol - tri minus.“

Hiljadu tinejdžera, uzrasta izmedju 12 i 19 godina, iz svih krajeva Sjedinjenih Država, ocenjivalo je rezultate koje su odrasli postigli u èitavom nizu oblasti. Ali nisu baš sve ocene bile ovako niske. Ovo su bile neke od najboljih:

”Osiguravanje bezbednosti na ulicama - èetiri minus; bezbednost u školama - èetiri minus; stvaranje moguænosti za zapošljavanje - èetiri minus; provodjenje vremena sa svojim porodicama - èetiri minus; obezbedjivanje kvalitetnog obrazovanja omladine - èetiri.“

Dobrotvorna agencija Julik poèela je 1999. godine da prikuplja i objavljuje tinejdžerske ocene odraslih. Predsednik i izvršni direktor Julika, Tom Vanden Berk, kaže kako to istraživanje pruža moguænost amerièkoj omladini da u javnost iznese i raspravlja o problemima koji je pogadjaju:

”Ove ocene su naèin za uvlaèenje omladine u diskusije, kao i za angažovanje odraslih u opuštenu komunikaciju sa decom. Imamo i tematske grupe koje istražuju koji problemi tište omladinu i kako bismo mogli da reagujemo na njih.“

Svih pet godina, koliko se prikupljaju i objavljuju ocene, tematske grupe istièu da je najvažnije da odrasli povedu sopstvenim primerom. Evo nekih od primedbi i predloga koje su izneli tinejdžeri:

Mislim da je jedan od problema to što odrasli premalo slušaju ono što im govorimo. Mi smo sledeæa generacija i mislim da bi odrasli trebalo da saslušaju naša gledišta i pokušaju da ih razumeju.

Moji roditelji se ponašaju veoma zaštitnièki prema meni i postavljaju mnoga pitanja. Roditelji nas stalno kljucaju u glavu i idu nam na živce, ali to je zato što nas vole.

Svi imaju sliène probleme. Nadam se da æe ove ocene podstaæi komunikaciju izmedju odraslih i tinejdžera i da æe svima biti bolje.

Zadovoljna sam sa svojom porodicom, ali sam stavila loše ocene zbog mnogih stvari koje radi vlada.

Jedan od uoèenih trendova je da odrasli veæ pet godina ne uspevaju da poprave lošu ocenu iz predmeta razumevanje mladih. S druge strane, obezbedjivanje kvalitetnog obrazovanja dobilo je vrlo dobru ocenu - èetiri plus. Mnogi roditelji i nastavnici se slažu da je ocenjivanje odraslih od strane tinejdžera dobra prilika da se premosti jaz izmedju generacija i raspravlja o tome šta generacije oèekuju jedna od druge.

XS
SM
MD
LG