Linkovi

Džon Sejlor  o razgovorima delegacije SiCG u Vašingtonu i Njujorku - 2003-07-30


Èlan amerièke trgovinske komore i èlan ad-hok koalicije za carinske tarife, Džon Sejlor, prisustvovao je razgovorima delegacije Srbije i Crne Gore u Vašingtonu i Njujorku. Sejlor smatra da poseta - kako je doslovno rekao - “nije mogla da se odigra u bolje vreme” i da je bila “izuzetno uspešna”, a u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem, najpre je objasnio sadašnji status zakonskog predloga o normalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore.

“U razgovorima sa predsednikom Vlade Srbije u Vašingtonu, rekao sam mu da se sada u okviru Zakona o carinskim dažbinama apsolutni prioritet i najveæa pažnja pridaju Zakonskom predlogu o normalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore. Živkoviæeva poseta Vašingtonu je došla u pravo vreme i svi su bili svesni njegovog prisustva, što je na neki naèin pojaèalo i pritisak na Senat, posebno na senatore Šelbija i Friska i poveæalo oèekivanje da æe Bela kuæa da odobri taj zakonski predlog. Do usvajanja tog zakonskog predloga bi moglo da doðe svakog momenta i mi se nadamo da æe odmah po okonèanuju proceduralnih postupaka zakonski nacrt o normalizaciji trgovinskih odnosa biti podnet na glasanje plenumu Senata.”

Šta bi Srbija i Crna Gora mogla da uèini da bi se ubrzalo usvajanje tog zakonskog nacrta?

“Sve dok taj zakonski nacrt ne bude konaèno usvojen, treba vršiti pritisak na Belu kuæu, na Stejt department - ukljuèujuæi i ambasadora Montgomerija u Beogradu - mada se nadamo da to neæe biti potrebno, ukoliko zakonski nacrt o normalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore budu usvojen veæ tokom ove nedelje. Medjutim, ako se to ne dogodi, premijer Živkoviæ me je uverio da æe Srbija i Crna Gora nastaviti da vrši pritisak i uèini sve što je moguæe da amerièka strana shvati da taj zakonski predlog treba usvojiti što pre.”

Kakvi su vaši utisci sa juèerašnjeg poslovnog sastanka u Njujorku, prireðenog u èast delegacije Srbije i Crne Gore?

“To je bio impresivan skup, kojem je prisustvovalo oko 50 predstavnika privatnog i državnog sektora, a domaæin je bila kompanija “US Steel”. Na skupu su bili predstavnici skoro svih sektora amerièke privrede, ukljuèujuæi avijaciju, telekomunikacije, medicinski sektor, bio je èak i jedan gospodin iz kompanije za proizvodnju automobilskih guma, “Galaksi Tire”. Premijer Živkoviæ je dobro primljen i pozvao je sve prisutne da doðu u Srbiju, da investiraju, trguju i budu partneri sa poslovnim sektorom Srbije i Crne Gore. Živkoviæ je bio otvoren, neposredan i njegova poruka je svima bila sasvim jasna.”

XS
SM
MD
LG