Linkovi

Sastanak Buš - Šaron - 2003-07-29


Predsednik kaže da terorizam predstavlja ozbiljnu pretnju mirovnom procesu, ali ne i jedinu. On je rekao da su obe strane preduzele ohrabrujuæe korake, ali da mnogo ostaje da se uradi. Takodje je rekao da Palestinci moraju da se suprotstave ekstremistima, koji žele da uguše mirovni proces, dok Izrael mora da preduzme akciju za poboljšanje svakodnevnih uslova života Palestinaca i da im pruži nadu:

”U našim razgovorima, ohrabrivao sam premijera Šarona da preduzme dalje mere za poboljšanje svakodnevnih uslova sa kojima se suoèavaju Palestinci.“

Predsednik Buš je rekao da je upozorio izraelskog lidera da duboko i ozbiljno razmisli pre nego što preduzme neku akciju, koja bi mogla da se pogrešno protumaèi ili podstakne stare mržnje na palestinskoj strani:

”Takodje sam pozvao premijera Šarona da ozbiljno razmotri posledice izraelskih akcija, dok se kreæemo napred na ovom putu ka miru.“

Jedna od spornih taèaka je izraelska odluka o izgradnji bezbednosne ograde na Zapadnoj obali. Izraelski premijer je izjavio da je o tome razgovarao sa predsednikom Bušom, ali je istakao da æe se sa tim projektom nastaviti:

”Bezbednosna ograda æe nastaviti da se gradi, uz ulaganje svakog napora da se maksimalno umanji njen uticaj na svakodnevni život palestinskog stanovništva.“

Palestinska vlast se snažno protivi izgradnji pomenute ograde, pa je premijer Mahmud Abas pokrenuo to pitanje tokom razgovora u Beloj kuæi, prošlog petka. U to vreme, predsednik Buš je ogradu nazvao problemom, dodajuæi da je teško izgraditi poverenje dok nekakav zid vijuga preko Zapadne obale. Posle sastanka sa premijerom Šaronom, amerièki predsednik je ovako okarakterisao to pitanje:

”Ova ograda ja osetljivo pitanje. To razumem. Premijer Šaron mi je jasno predoèio da je pitanje osetljivo i ja sam mu obeæao da æemo nastaviti da o tome razgovaramo i vodimo dijalog.“

Predsednik Buš je dodao da Sjedinjene Države ostaju predane bezbednosti Izraela, jasno stavljajuæi do znanja da krajnje rešenje ne leži u ogradi veæ u odluènom nastojanju da se ekstremisti razoružaju:

”Najefikasniji naèin za borbu sa terorom je rasturanje teroristièkih organizacija. To u potpunosti prihvatam. Nastaviæemo da saradjujemo sa svim stranama u regionu da bismo upravo to sproveli.“

Stojeæi kraj predsednika, u ružiènjaku Bele kuæe, premijer Šaron je rekao da Izraelci žele potpuno okonèanje terora. On je rekao da je zahvalan za tekuæi period primirja u regionu, ali je dodao da bi taj mir mogao biti razbijen ako palestinski funkcioneri ne preduzmu oštre mere protiv ekstremista.

XS
SM
MD
LG