Linkovi

Èaša koja zna da li je puna ili prazna - 2003-07-28


Znamenita reèenica: Kelner, još jedno piæe molim, izgleda da odlazi u istoriju. Jer, zašto biste se muèili da dozovete konobara ako imate èašu koja je veæ dojavila, tamo, iza šanka, da je prazna i da je treba napuniti. Grupa kompjuteraša u laboratoriji japanske kompanije Micubiši smislila je kako da proizvede jeftinu èašu za piæe sa senzorom koji meri da li je èaša puna ili prazna. Onog trenutka kada se isprazni, na ekranu kompjutera, iza šanka, pojavljuje se signal koji pokazuje èija èaša je prazna, za kojim stolom i èega je bilo u njoj. Kao što je poznato, ugostitelji najviše zaradjuju na piæu. Kada je lokal pun, èesto je teško dozvati konobara da vam naplati veèeru, a kamoli da vam dopuni èašu. Ako se iznervirate, mogli biste i da promenite lokal, a to ugostitelju ne ide u raèun. Elektronska èaša ima jednostavno elektronsko kolo ugradjeno u dno koje preko uredjaja u stolu komunicira sa kompjuterom. Elektronske komponente su jeftine i siæušne, tako da se jedva primeæuju, a pošto su zalivene u staklo vlaga ne može da ih ošteti. Svaka èaša ima sopstvenu šifru, pa na stolu može da se nalazi više njih, ali svaka šalje sopstveni signal. Štaviše, senzor se neæe prevariti ako su u èaši ostale samo kockice leda, ali ne i piæe. Naravno, ovakve èaše mogu da nadju i širu primenu - u bolnicama, apotekama, i svuda gde je potrebno znati da li u nekom sudu ima teènosti ili ne. U laboratoriji kompanije Micubiši kažu da je sve još u eksperimentalnoj fazi, ali da ozbiljno razmišljaju o tome da elektronsku èašu uskoro ponude na tržištu.

XS
SM
MD
LG